wzory kwasów karboksylowych

Acyloglicerole

Acyloglicerole (glicerydy) – organiczne związki chemiczne, estry acylowe glicerolu. Ponieważ w glicerolu 1, 2 lub wszystkie 3 grupy hydroksylowe (?OH) mogą być zestryfikowane kwasami karboksylowymi, w zależności od stopnia estryfikacji wyróżnia się mono-, di- i triacyloglicerole. Glicerydy

Diacyloglicerole

Diacyloglicerole lub diacyloglicerydy (DAG, 1,2-diacyloglicerol) to organiczne związki chemiczne z grupy glicerydów w których dwie z trzech grup hydroksylowych glicerolu zestryfikowane są resztami kwasów tłuszczowych.Stosowane są jako emulgatory w przemyśle spożywczym, np. w wypiekach, lodach

Triacyloglicerole

Triacyloglicerole (triacyloglicerydy, triglicerydy, trójglicerydy, TG) – organiczne związki chemiczne należące do lipidów (tłuszczów prostych). Są to estry gliceryny (glicerolu) i trzech kwasów tłuszczowych. Wraz z wolnymi kwasami tłuszczowymi są jednym z głównych materiałów energetycznych

Cynamonian benzylu

Cynamonian benzylu – organiczny związek chemiczny, ester benzylowy kwasu cynamonowego. Ma postać bezbarwnych, błyszczących kryształów o trwałym, słodkim zapachu. Nie rozpuszcza się w wodzie. Dobrze rozpuszcza się w 96-procentowym alkoholu i eterze. Występuje w balsamie peruwiańskim, w balsamie

Kaprylan izoamylu

Kaprylan izoamylu - organiczny związek chemiczny, ester izoamylowy kwasu kaprylowego. Ma postać bezbarwnej cieczy o zapachu owocowym z aromatem koniakowym i słodkim smaku. Bardzo trudno rozpuszcza się w wodzie. Miesza się z alkoholem i eterem w każdym stosunku. ZastosowanieKaprylan izoamylu znalazł

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.