tlenki kwasowe zasadowe amfoteryczne lista

Tlenki kwasowe

kwasowe w ścisłym sensie i tlenki o charakterze kwasowym. Istnieją też tlenki, które w zależności od warunków wykazują właściwości kwasowe lub zasadowe. Nazywa się je związkami amfoterycznymi.Właściwości kwasowe wykazuje większość tlenków niemetali. Przy sprzyjających warunkach właściwości kwasowe posiada

Tlenki

tlenków z wodą, kwasem i zasadąPrzykładowe reakcje oznaczone są numerami i zamieszczone pod tabelą Charakterystyka Tlenki kwasowe Tlenki zasadowe Tlenki amfoteryczne Al2O3, ZnO Tlenki obojętne CO , NO Tlenki kwasowe, np. CO2, SO3 Tlenki o charakterze kwasowym np.: SiO2 Tlenki zasadowe, np. K2O, CaO

Amfolity

Amfolity, substancje amfiprotyczne, elektrolity amfoteryczne – związki chemiczne, których cząsteczki zawierają zarówno grupy kwasowe, jak i zasadowe. Uogólniając, zgodnie z teorią Br?nsteda, amfolitami są substancje, które w reakcjach w roztworze mogą przyłączać bądź odłączać protony

Wodorotlenki

-zasadowe wyróżnia się wodorotlenki zasadowe, obojętne, kwasowe i amfoteryczne. Przegląd wodorotlenków nieorganicznych wodorotlenki metali alkalicznych (pierwsza grupa układu okresowego pierwiastków): LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH. Silne oraz bardzo silne zasady, bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, aktywne

Niemetale

w porównaniu z metalami wysoka elektroujemność tlenki niemetali wykazują raczej własności kwasowe niż zasadowe formują one kryształy, które nie posiadają połysku i nie mają gładkiej powierzchni mają zwykle niższe temperatury topnienia i wrzenia niż metale o zbliżonych masach atomowych - dzięki

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.