przysłowia o nauce i szkole

red.

Blog Tygodnia: Trufla

Blog Tygodnia: Trufla

Samo gotowanie i jedzenie jest nie tylko dla ciała, ale i dla ducha. Odbieramy je zmysłami, spotykamy się i relaksujemy przy nim, uwodzimy nim i pocieszamy.

Namowy rozliczne dla użytku nauki dziatek wyłożone

niderlandzkiego humanisty Jana Murmeliusa. Do oryginalnego łacińskiego tekstu Hieronim Wietor dodał przekład na język niemiecki, zaś jako autor przekładu polskiego widnieje Hieronim Polyconius, identyfikowany z Hieronimem Spiczyńskim.Dzieło miało stanowić pomoc w nauce łaciny. Według tytułu rozmówki skierowane

Jan Mirosław Kasjan

debiutował na łamach prasy jako poeta. Filologię polską ukończył na UMK w 1955 roku. W 1964 uzyskał stopień doktora za rozprawę pt. Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego. W 1977 uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Poetyka polskiej twórczości ludowej. Tytuł profesora

Ignacy Bernstein

Bernstein urodził się w zamożnej, religijnej rodzinie przemysłowców cukrowniczych. Naukę pobierał w domu od prywatnych nauczycieli. Był jednym z założycieli Towarzystwa "Lomdej Tora" (z hebr. Studiujących Torę), które wspierało ubogą młodzież żydowską w nauce świeckiej i religijnej.Największą pasją

Gry terenowe

jest dobra orientacja w terenie, umiejętność czytania mapy lub wykorzystania urządzeń GPS. ZastosowanieGry terenowe posiadają aspekt edukacyjny, stąd są wykorzystywane w harcerstwie, praktycznej nauce w szkole - np. geografii, ekologii i szkoleniu wojskowym. Przykłady gier terenowych Podchody Selekcja (gra

Bogna Krasnodębska-Gardowska

Bogna Krasnodębska-Gardowska (ur. 1900, zm. 1986) – polski artysta plastyk. Specjalizowała się w grafice warsztatowej (zwłaszcza drzeworycie) oraz rysunku.Po nauce na Państwowych Kursach Pedagogicznych dla Nauczycieli Rysunku w Warszawie (do 1921), studiowała u prof. Władysława Skoczylasa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.