krainy geograficzne czech

Jarowsław Dumanowski, Maciej Nowicki

Kuchnia rosyjska: Obwód Kaliningradzki

Kuchnia rosyjska: Obwód Kaliningradzki

O kulinarnej rzeczywistości dawnych Prus Wschodnich, czyli Obwodu Kaliningradzkiego, oraz o utraconym smaku przeszłości, który przybrał kształt klopsów po królewiecku pisze profesor Jarosław Dumanowski

Krainy geograficzne w Polsce

Wśród wielu podziałów Polski na krainy geograficzne najbardziej przyjął się podział według J. Kondrackiego opublikowany w 1965 roku, później wielokrotnie modyfikowany. W podręcznikach szkolnych autorzy najczęściej opierają się na tym podziale, często go upraszczając.Podstawą wyróżnienia krain

Wielkie odkrycia geograficzne

Wielkie odkrycia geograficzne – popularne określenie odkryć geograficznych dokonanych przez europejskich żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku, a w szczególności: opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei przez Diasa (1488), odkrycie Ameryki przez Kolumba (12 października 1492), a następnie

Historia Czech

oraz stały się najsilniejszym niemieckim państwem. W 1254 umarł ostatni król niemiecki z dynastii Hohenstaufów w rezultacie czego nastał okres wielkiego bezkrólewia.Nowy władca Czech – Przemysł Ottokar II opanował księstwa Austrii, Styrii, Karyntii i Krainy. Za jego panowania podporządkowana została

Ruus al-Dżibal

Ruus al-Dżibal (ang Ruus al Jibal) - część terytorium Omanu nad cieśniną Ormuz, otoczona od strony lądu przez terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Regionalizacja fizycznogeograficzna Czech

Uniwersalna dziesiętna regionalizacja fizycznogeograficzna Czech Zgodnie z uniwersalną dziesiętną regionalizacją fizycznogeograficzną Europy według FID terytorium dzisiejszej Czech należy do Europy Zachodniej i leży na pograniczu megaregionów Pozaalpejskiej Europy Środkowej i regionu karpackiego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.