jak zrobić kolumnę rektyfikacyjną

Orosienie

Orosienie (flegma, refluks, powrót, odciek) - część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat). Orosienie, spływając w dół w przeciwprądzie do pary

Deflegmator

destylacyjną (naczynie z wrzącą cieczą) lub kolumnę rektyfikacyjną. Powstała w ten sposób flegma (kondensat o większym, w stosunku do par, stężeniu składnika mniej lotnego) jest zawracana do kolby (w przypadku destylacji prostej) lub na najwyższą półkę kolumny rektyfikacyjnej (w przypadku rektyfikacji

Aparat Deana-Starka

laboratoryjną (6).Istnieją też wersje aparatu bez kolumny rektyfikacyjnej, które można montować do aparatury poprzez głowicę rektyfikacyjną lub bezpośrednio na kolbę, w której zachodzi reakcja. Działanie W trakcie reakcji powstaje ciekły produkt, który tworzy z rozpuszczalnikiem mieszaninę azeotropową

Niwelator automatyczny

: lunetę, która służy do obserwacji odległych obiektów poprzez zbieranie promieniowania elektromagnetycznego, wsporniki/kolumnę podtrzymującą lunetę, celownik przeziernikowy do przybliżonego celowania, libellę okrągłą służącą do przybliżonego poziomowania niwelatora, kompensator zapewniający poziomość osi

Kwadrat magiczny (matematyka)

środkowa kwadratu) daje w sumie 65 duży krzyżyk "x" (cztery liczby na rogach i liczba środkowa kwadratu) daje w sumie 65 gdyby np. przesunąć lewą kolumnę do prawego boku, powstałoby więcej krzyżyków i plusów oraz nowe przekątne, które także dałyby w sumie 65. Jak zrobić kwadrat 5x5Najprostszą

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.