inhalacje z soli fizjologicznej

Haloterapia

podczas opadania solanki z dużej wysokości. Od tamtej pory tężnie stały się popularnymi obiektami sanatoryjnymi. Inhalacje suchym aerozolem solnymW inhalacjach suchym aerozolem solnym czynnikiem leczniczym jest suchy aerozol wytworzony w procesie zmielenia soli kamiennej. Kolebką haloterapii w tej postaci jest XIX

Halogenerator

Halogenerator (generator aerozolu solnego) – urządzenie stosowane w jednym z rodzajów haloterapii, czyli inhalacjach suchym aerozolem solnym. HistoriaInhalacje należą do najstarszych sposobów leczenia, były bowiem zalecane już przez ojca medycyny, Hipokratesa. Stosowany przez niego aparat

Punkcja zatok

soli fizjologicznej lub leku, wypłukując ropę, która wypływa przez nos lub po ścianie gardła i należy ją wypluć. Następnie może być podany jeszcze antybiotyk tą samą drogą. Jeśli śluzu lub substancji ropnej było dużo punkcję można powtarzać.Płukanie zatoki szczękowej rzadziej

Płukanie oskrzelowo-płucne

Płukanie oskrzelowo-płucne (ang. bronchoalveolar lavage, BAL) – procedura diagnostyczna, wykonywana w trakcie bronchofiberoskopii. Polega na podaniu dooskrzelowym, po zaklinowaniu bronchofiberoskopu w świetle oskrzela płata środkowego, podgrzanego do temperatury ciała roztworu soli

Artroskopia

, do wnętrza stawu podaje się roztwór soli fizjologicznej, co ułatwia obejrzenie wnętrza stawu. Następnie ocenia się wszystkie struktury wewnątrzstawowe: chrząstki stawowe, błonę maziową, więzadła, mięśnie, łąkotki. Ta część zabiegu artroskopii bywa nazywana artroskopią diagnostyczną. Następnie do stawu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.