informacje o czasowniku

sprawdź też:

wiadomości

Przedimek

lub osobie po raz pierwszy – pozostaje ona dla rozmówcy bliżej nieokreślona. Stosujemy je szczególnie często po czasowniku to be (być) – mówiąc o reprezentowaniu jakiejś większej kategorii (ktoś/coś jest kimś/czymś). Używamy ich także zamiennie ze słowem one, np.: an hour/one hour [godzina

Gramatyka języka angielskiego

. Czasownik „to be”Czasownik ("być") posiada nieregularną odmianę: Osoba Liczba pojedyncza Liczba mnoga 1. 2. 3. Czasownik ten nie tworzy również form z czasownikiem posiłkowym . W zdaniu przeczącym stawia się przeczenie bezpośrednio przy czasowniku głównym formie osobowej. W zdaniu

Język fiński

w obydwu znaczeniach, niezależnie od formy gramatycznej. Różnica pomiędzy wypowiedziami o znaczeniu dokonanym i niedokonanym wynika albo z formy dopełnienia albo z kontekstu.Zamiast podziału na czasowniki dokonane i niedokonane występują jednak w języku fińskim inne ważne podziały. O czasowniku

Język sumeryjski

gramatycznej języka sumeryjskiego. Okres starosumeryjski 2600–2200 r. p.n.e. Przeważnie teksty z zakresu ekonomii i administracji, pierwsze dłuższe inskrypcje królewskie, pojedyncze teksty literackie. Miejscem znalezisk głównych jest Lagasz. Teksty pochodzące z tej fazy zawierają już pewne informacje

Język górnołużycki

, Niżanie – zostały w różnych okresach zniemczone i do dzsiejszych czasów nie dotarły żadne szczegółowe informacje o ich języku. Wraz z rozwojem związku plemion serbskich do IX wieku wśród Milczan, Łużyczan i innych plemion słowiańskich między Soławą i Odrą rozpowszechnił się etnonim „Serbowie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.