drzewo na litere j

Drzewo binarne

Drzewo binarne w teorii grafów to drzewo, w którym stopień każdego wierzchołka jest nie większy od 3.Ukorzenione drzewo binarne to drzewo binarne, w którym wyróżniono jeden z wierzchołków (zwany korzeniem) stopnia najwyżej 2.W informatyce drzewo binarne to jeden z rodzajów drzewa (struktury danych

Drzewo składniowe

Drzewo składniowe, drzewo AST (ang. abstract syntax tree) czyli drzewo składni abstrakcyjnej - drzewo etykietowane, wynik przeprowadzenia analizy składniowej zdania (słowa) zgodnie z pewną gramatyką. Każdy węzeł wewnętrzny tego drzewa reprezentują pewną konstrukcję języka, a jego synowie znaczące

Drzewo (matematyka)

Drzewo – oznacza w teorii grafów graf, który jest acykliczny i spójny. Mówiąc językiem obrazowym, z każdego wierzchołka drzewa można dotrzeć do każdego innego wierzchołka (spójność) i tylko jednym sposobem (acykliczność, czyli brak możliwości chodzenia w "kółko"). Równoważne definicjeGraf

Księga liści / Drzewo Osjan

Księga liści / Drzewo Osjan – dziewiąty album dwupłytowy zespołu Osjan wydany w 2005 przez wydawnictwo Ferment. Pierwsza płyta Księga liści zawiera nagrania z koncertu z 2004 w studiu Radia Kielce. Druga płyta Drzewo Osjan zawiera nagrania grup i projektów związanych z muzykami Osjana (m.in

Drzewo poznania dobra i zła

Drzewo poznania dobra i zła (drzewo wiedzy) – pojęcie biblijne właściwe dla religii abrahamowych. Drzewo rosnące wewnątrz Edenu, którego owoców pierwszym rodzicom, Adamowi i Ewie, nie wolno było jeść. Relacja biblijnaWedług relacji biblijnej Księgi Rodzaju (Rdz 2,9), Bóg zasadziwszy rajski

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.