cz甓ci niemieckiego 秐iadania

Marta Greber

Gdzie zje舵 najlepsze 秐iadania w Berlinie

Gdzie zje舵 najlepsze 秐iadania w Berlinie

T阾ni眂a 縴ciem przez ca潮 dob stolica Niemiec ma do zaoferowania tyle atrakcji, 縠 warto wykorzysta ka縟 sp阣zon w niej godzin. Dzie obowi眤kowo zaczynamy od porz眃nego i oczywi禼ie pysznego 秐iadania. Miejsc體ki te zosta硑 sprawdzone wielokrotnie!

Kajzerki. Sprawdzony przepis na domowe bu砶i

Kajzerki to obowi眤kowy element 秐iadania w wielu domach. Dla tych, kt髍zy nie przepadaj za chlebem, 秝ie縠 bu砮czki s idealnym rozwi眤aniem na 秐iadanie, ale nie tylko. Co zrobi, by cieszy si 秝ie縴mi, pachn眂ymi bu砶ami bez wizyty w piekarni? Zrobi je w domu!

Co je舵 i zwiedza w Poczdamie

Tury禼i odwiedzaj go przy okazji wizyty w Berlinie. A przecie jest tu tyle ciekawych miejsc, 縠 to do stolicy Niemiec mo縩a ewentualnie st眃 wyskoczy.

Polskie wielkanocne tradycje - nie tylko kulinarne

Polskie wielkanocne tradycje - nie tylko kulinarne

. Dopiero na pocz眛ku XIX wieku upowszechniono tradycj przynoszenia jedzenia do 秝i眛yni. Co ciekawe, w niekt髍ych regionach Polski, np. na Pomorzu, a przynajmniej w jego kaszubsko-kociewskiej cz甓ci, zwyczaj 秝i阠enia potraw w ko禼iele pojawi si dopiero po roku 1920. Przywie糽i go

iadania 秝iata

iadania 秝iata

Niemieckie 秐iadanie jest proste, sk砤da si z chleba lub bu砮czek, sma縪nych  lub gotowanych kie砨asek lub par體ek, sera, d縠mu lub miodu i müsli albo owsianki. Do tego kawa lub herbata. Bu砮czki wieloziarniste przepis na 8-10 bu砮czek 1 i 2/3 szklanki (250 g) m眐i pszennej 2/3

"Je秎i nie zabije ci wr骻, zrobi to ten zestaw". Co kryj racje 縴wno禼iowe 縪硁ierzy z r罂nych kraj體? [ZDJ蔆IA]

"Je秎i nie zabije ci wr骻, zrobi to ten zestaw". Co kryj racje 縴wno禼iowe 縪硁ierzy z r罂nych kraj體? [ZDJ蔆IA]

zestaw r體nie jest dosy poka糿y. W por體naniu do innych racji 秐iadanie jest bardzo s硂dkie, a do ka縟ego posi砶u - zamiast napoj體 w proszku - jest kawa rozpuszczalna. Youtuber oceni jednak, 縠 zestaw ten mo縠 by trudny do jedzenia w trakcie s硊縝y. W cz甓ci 秐iadaniowej znajduj si

Andruty, g甓 owsiana i pierogi, czyli co warto zje舵, zwiedzaj眂 okolice Kalisza

Andruty, g甓 owsiana i pierogi, czyli co warto zje舵, zwiedzaj眂 okolice Kalisza

;regionalnych daniach z g阺iny. Ca硑 rok mo縠cie zwiedza zabytki i kosztowa da regionalnych. Gdzie mieszka Przyst阷nie. Hotel Polonia w centrum Namys硂wa to rozs眃na opcja dla oszcz阣nych. Zabytkowy budynek mie禼i proste, ale wygodne pokoje, a 秐iadania (niezbyt wystawne) podawane s

Lubuskie - winnica Polski

Lubuskie - winnica Polski

park w stylu angielskim. Rozci眊a si na ponad 700 ha, przekraczaj眂 granic mi阣zy oboma krajami. Po stronie niemieckiej zlokalizowane s zabudowania rezydencjalne i ogrody. W Polsce znajduje si naturalistyczny teren z arboretum oraz trzy parki. Obie cz甓ci 潮cz most Podw骿ny

Jarskie szale駍two opanowa硂 nasz nar骴 po raz pierwszy ponad sto lat temu

Jarskie szale駍two opanowa硂 nasz nar骴 po raz pierwszy ponad sto lat temu

szwajcarski lekarz Maximilian Oskar Bircher-Benner (1867–1939). Tak naprawd ruch dietetyk體 (w tym wegetarian) istnia w Europie ju wcze秐iej (idee te propagowa m.in. niemiecki ksi阦arz i wydawca ksi笨ek kucharskich z przepisami na jarskie potrawy Alfred von Seefeld, zmar硑 w 

XI Grand Prix Magazynu Wino 2016

XI Grand Prix Magazynu Wino 2016

wyj眛kowe 秐iadanie zwie馽zy trzydniowe obchody Grand Prix Magazynu Wino. 4 listopada 2016 r., pi眛ek 18:00 rozdanie nagr骴 Grand Prix Magazynu Wino 19:30 aperitif 20:00 kolacja galowa   5 listopada 2016 r., sobota 11:00 - 19:00 degustacja Grand Prix Magazynu Wino (11:00 - 13:00 cz甓 dla bran縴

Kulinarna podr罂 do Malezji. Czym jest durian i dlaczego smakuje tak wyj眛kowo?

Kulinarna podr罂 do Malezji. Czym jest durian i dlaczego smakuje tak wyj眛kowo?

. Wlewamy je do garnka i gotujemy na ma硑m ogniu, a stanie si kleiste i spr昕yste. Do miski wlewamy wod z du勘 ilo禼i lodu. Przez prask wyciskamy do niej ciasto, tak by powsta硑 „robaczki” (zacierki). Misk wstawiamy do lod體ki. Na syrop odmierzamy r體ne cz甓ci wody

Z "ma潮 czarn" wzd硊 granic

Z "ma潮 czarn" wzd硊 granic

ulubione danie. Mi硂秐icy podr罂y powinni zacz辨 od po縴wnego 秐iadania! Inspiracje znajdziesz w swoich wspomnieniach z podr罂y, a tak縠 na stronie www.rozbudzswojporanek.pl. W najnowszej cz甓ci przewodnika kawowo-秐iadaniowego, tworzonego z blogerk kulinarn Mart Greber przez Nespresso, gdzie odkryjesz

痷rek wielkanocny na zakwasie - przepis na doskona潮 zup, kt髍a sprawdzi si nie tylko na 秝i阾a

痷rek wielkanocny na zakwasie - przepis na doskona潮 zup, kt髍a sprawdzi si nie tylko na 秝i阾a

. Niekt髍zy podaj 縰rek ju rano, na wielkanocne 秐iadanie. Inni serwuj go z kolei na obiad wielkanocny. Barszcz bia硑 a 縰rek - czym si r罂ni? Wsp蟪cze秐ie nazw 縰rek i barszcz cz阺to u縴wamy wymiennie. Pocz眛kowo stanowi硑 one jednak dwa r罂ne rodzaje zup. Pierwsz z nich przyrz眃zano na zakwasie z m眐i

Tygiel smak體, czyli Ameryka P蟪nocna od kuchni

Tygiel smak體, czyli Ameryka P蟪nocna od kuchni

r體ne cz甓ci i formujemy kotlety. Sma縴my na patelni grillowej lub pieczemy w piekarniku na ruszcie przez oko硂 12 minut w temperaturze 180 st. odwracaj眂 na drug stron w po硂wie czasu. Bu砶i przekrawamy i podpiekamy w piekarniku, a b阣 chrupi眂e. Na ka縟ej spodniej cz甓ci bu砶i rozsmarowujemy

Smaki Sardynii

Smaki Sardynii

). Jest szczeg髄nie popularna w po硊dniowo-zachodniej cz甓ci wyspy, dok眃 zosta砤 przywieziona przez liguryjskich 縠glarzy najprawdopodobniej z terytorium dzisiejszej Tunezji. Fregola jest blisk krewn maghrebskiego kuskusu, nosi nawet miano „sardy駍kiego kuskusu”. Tak naprawd

Ksi笨ki kulinarne na 秝i阾a

Ksi笨ki kulinarne na 秝i阾a

alternatywnych sk砤dnik體 i pomys丑w na podanie, zach阠aj眂 do eksperyment體 i tworzenia w砤snych smak體. Ksi笨ka podzielona jest na pi赕 cz甓ci. W pierwszej znalaz硑 si propozycje na 秐iadania i przek眘ki (np. w阣zony 硂so z truskawkami). Druga to zupy (np. s硂dko-ostry krem z kukurydzy), trzecia - dania

Przy stole z Panem Tadeuszem

Przy stole z Panem Tadeuszem

;kowie, i u wielkopolskiej szlachty. I - jak twierdzi cz甓 badaczy - wizyta ta mia砤 wielki wp硑w na powstanie i tre舵 "Pana Tadeusza". Powy縠j: portret m硂dego Adama Mickiewicza z 1841 roku (litografia Charles'a Baugnieta).  Pisa Bohdan Zaleski, romantyczny poeta, w 

Ko砫uny bez barszczu, czyli inspirowana pobytem w Chinach medytacja o pierogach

Ko砫uny bez barszczu, czyli inspirowana pobytem w Chinach medytacja o pierogach

razie kuchnia p蟪nocnej cz甓ci tego kraju, znajduj si po stronie pierog體, z dyspens dla kaczki po peki駍ku zawijanej w podp硂myk (sajgonki to przybysze z po硊dnia).   Do najwi阫szego pierogowego ob縜rstwa dochodzi w okolicach chi駍kiego Nowego Roku (i阾a Wiosny), kiedy to jiaozi przygotowuj

Kuchnia Nowego Orleanu

Kuchnia Nowego Orleanu

kontynentu. W roku 1762 Nowy Orlean wraz z cz甓ci Luizjany pow阣rowa w r阠e Hiszpan體. Oficjalna wersja m體i, 縠 sta硂 si to na skutek ustale pokojowych po wojnie siedmioletniej. Nieoficjalna, 縠 francuski kr髄 Ludwik XV przegra zak砤d ze swoim hiszpa駍kim kuzynem Karolem III - i musia mu odda t

痷rek - od zakwasu do pysznej zupy

痷rek - od zakwasu do pysznej zupy

Nazwa 縰r wywodzi si prawdopodobnie od niemieckiego s硂wa "sauer" (niegdy "sur"), oznaczaj眂ego "kwa秐y", "ukiszony" lub "zakwaszony". Pocz眛kowo by on potraw spo縴wan powszechnie przez ubo縮ze warstwy spo砮cze駍twa, g丑wnie ch硂p體. Odmiennie

Nie marnowa jedzenia!

Nie marnowa jedzenia!

Interesuj眂 cz甓ci spotkania by硑 propozycje znanej restauratorki, Marty Gessler, dotycz眂e wykorzystania rozmaitych, zalegaj眂ych w domu resztek. W zwi眤ku z tym przeprowadzi砤m kr骳iutka ankiet w秗骴 znajomych - zada砤m im pytanie, jakie produkty spo縴wcze s w ich domach wyrzucane

iat na ulicy

iat na ulicy

restauracja w Simon-Dach-Kiez. - Kiedy restauracje wyrasta硑 tu jak grzyby po deszczu, kuchnia niemiecka by砤 w odwrocie. - Ludzie, zw砤szcza we wschodniej cz甓ci Berlina, po zjednoczeniu Niemiec chodzili do "W硂cha", "Chi馽zyka". "Hindusa". Golonk z kapust mieli w domu

Porucznik Columbo. Jajka na twardo i kawa

Porucznik Columbo. Jajka na twardo i kawa

potrawy, ale i powiedzonko wyra縜j眂e ironiczn dezaprobat dla nowobogackiej pretensjonalno禼i. A krytyk kulinarny Paul Gerard jest snobem co si zowie. Gustuje w daniach kanto駍kich, cz阺to jeszcze 縴wych na talerzu. Niemym bohaterem tej cz甓ci filmu jest przyrz眃zona przez owego speca ryba fugu

Jajko Columbo

potrawy, ale i powiedzonko wyra縜j眂e ironiczn dezaprobat dla nowobogackiej pretensjonalno禼i. A krytyk kulinarny Paul Gerard jest snobem co si zowie. Gustuje w daniach kanto駍kich, cz阺to jeszcze 縴wych na talerzu. Niemym bohaterem tej cz甓ci filmu jest przyrz眃zona przez owego speca ryba fugu

Czechy od kuchni

przygotowuje si jak nasz tatar. Obok sera na talerzu pojawia si wi阠 s髄, pieprz, papryka, drobno posiekana szalotka, kawa砮czki konserwowego og髍ka i musztarda. W wi阫szo禼i lokali - niestety - ingrediencje ko馽z si na cebuli i musztardzie. Wszystkie te sk砤dniki (albo ich cz甓, albo niekt髍e z nich

Co naprawd jad pan Zag硂ba

na co tak bezsensownego. Przygotowanie potrawy jest pracoch硂nne, cho w zasadzie proste. Szczupaka opieka si delikatnie na ruszcie. Cz甓 gotowan, czyli ogon, nale縴 obwi眤a szmatk i polewa solonym octem winnym, cz甓 sma縪n skrapia olejem i opr髎za m眐, cz甓 pieczon za pola t硊szczem

Szynka dojrzewaj眂a - z czym to si je?

sa砤ty umyj i porwij na mniejsze kawa砶i. Bagietk pokr骿 na 4 cz甓ci, a te natnij wzd硊. odek kanapki posmaruj serkiem, u丑 li禼ie sa砤ty i dwa plastry szynki, a te posmaruj konfitur z fig (lub karmelizowan czerwon cebul). Lekko doci秐ij wierzch. Dodaj umyte jab砶o. W ten sam spos骲 przygotuj

Zdrowy torcik idealny na deser czy 秐iadanie

wymiesza wszystkie sk砤dniki na nadzienie. Placek ostudzi i przekroi na trzy cz甓ci, podzieli nadzienie i poprzek砤da cz甓ci ciasta. Ja da砮m na wierzch troch d縠mu i migda硑 pra縪ne. Na koniec najlepiej w硂縴 na ok. godzink do lod體ki. Ciasto super smakuje jak normalne, jab砶o starte dodane do

Gondola

Restauracja Gondola mie禼i si w Toruniu na Placu Teatralnym, w centrum miasta. Jest cz甓ci kompleksu Hotel Polonia i podstawowa oferta gastronomiczna (秐iadania, obiady, kolacje) kierowana jest... kujawsko-pomorskie Toru Plac Teatralny 5 87-100

Propozycja na sniadanie

矿硉ko si zetn. Obsma縴 r體nie wyci阾e cz甓ci kromek. Podawa ze szczypiorkiem lub jak si lubi. Do tego szklanka 秝ie縪 wyci秐i阾ego soku z pomara馽zy i 秐iadanie gotowe. chleb tostowy;mas硂;jajko;

Bu砶i w jajku na pikantnie

5-6 bu砮k kajzerek (mog by czerstawe) lub d硊ga bagietka, 3 jajka, kila 硑縠k mleka, s髄 do smaku, pieprz do smaku, zio砤 np. bazylia koperek czy pietruszka, czosnek (albo granulowany albo 秝ie縪 wyci秐i阾y), oliwa do sma縠nia (lub mas硂) Bu砶i lub bagietk kroimy poprzecznie na mniejsze cz甓ci

D縠m dyniowo-pomara馽zowy

2 kg dyni, 3-4 soczyste i niezbyt s硂dkie pomara馽ze, sok z 1 cytryny, 1-1.5 kg cukru, kawa砮k (2 cm) korzenia imbiru Dyni gotujemy w wodzie na wolnym ogniu oko硂 20 minut. Pomara馽ze obieramy. Ze sk髍ek odkrawamy bia砮 cz甓ci. Zagotowujemy w rondelku syrop z 1/2 szklanki wody i 2 硑縠k cukru i

Co dzisiaj na 秐iadanie?

Hej, co jad硑禼ie (lub b阣ziecie jad硑) dzisiaj na 秐iadanie? Ja tak na codzie to cz阺to jem m黶li z jogurtem, ale w niedziel lubi zje舵 jajka na twardo i je舵 d硊uugo, a najlepiej z kim, i kawka i r罂ne inne pychotki. Dzisiaj p蠹no wsta砤m, wi阠 秐iadanka jeszcze nie jad砤m, ale

Wdowa . cz 7. Poniedzia砮k po 秐iadaniu.

trudno by硂 doczeka si rewan縰 .Mo縠 dlatego ,縠 ma晨e駍two jada硂 jedynie 秐iadania w domu, wychodz眂 na kolacjo obiady do restauracji. Jesta , gdy wymawia砤 swoje imi Barbara da砤by sobie r阫 uci辨 縠 tak s硑szy, zajada砤 wtedy u niej wszystko a u秏iech na twarzy m體i, 縠 smakuje jej polskie

Niem i ang w kawiarniach

Ekskluzywne lekcje angielskiego i niemieckiego w warszawskich kawiarniach Jeste wiecznie zaj阾y? Nie odpowiadaj Ci terminy kurs體 w szko砤ch j陑ykowych? Nie masz zamiaru sprowadza lektora do domu? Za to cz阺to wpadasz do przytulnej kawiarni na 秐iadanie lub kaw w weekend? Dlaczego by

Ang i niem w kawiarniach

Ekskluzywne lekcje angielskiego i niemieckiego w warszawskich kawiarniach Jeste wiecznie zaj阾y? Nie odpowiadaj Ci terminy kurs體 w szko砤ch j陑ykowych? Nie masz zamiaru sprowadza lektora do domu? Za to cz阺to wpadasz do przytulnej kawiarni na 秐iadanie lub kaw w weekend? Dlaczego by

ang i niem w warszawskich kawiarniach

Ekskluzywne lekcje angielskiego i niemieckiego w warszawskich kawiarniach Jeste wiecznie zaj阾y? Nie odpowiadaj Ci terminy kurs體 w szko砤ch j陑ykowych? Nie masz zamiaru sprowadza lektora do domu? Za to cz阺to wpadasz do przytulnej kawiarni na 秐iadanie lub kaw w weekend? Dlaczego by

Ekskluzywne lekcje ang i niem w kawiarniach

Ekskluzywne lekcje angielskiego i niemieckiego w warszawskich kawiarniach Jeste wiecznie zaj阾y? Nie odpowiadaj Ci terminy kurs體 w szko砤ch j陑ykowych? Nie masz zamiaru sprowadza lektora do domu? Za to cz阺to wpadasz do przytulnej kawiarni na 秐iadanie lub kaw w weekend? Dlaczego by

Ekskluzywne lekcje ang i niem a kawiarniach

Ekskluzywne lekcje angielskiego i niemieckiego w warszawskich kawiarniach Jeste wiecznie zaj阾y? Nie odpowiadaj Ci terminy kurs體 w szko砤ch j陑ykowych? Nie masz zamiaru sprowadza lektora do domu? Za to cz阺to wpadasz do przytulnej kawiarni na 秐iadanie lub kaw w weekend? Dlaczego by

Ekskluzywne lekcje ang i niem w kawiarniach

Ekskluzywne lekcje angielskiego i niemieckiego w warszawskich kawiarniach Jeste wiecznie zaj阾y? Nie odpowiadaj Ci terminy kurs體 w szko砤ch j陑ykowych? Nie masz zamiaru sprowadza lektora do domu? Za to cz阺to wpadasz do przytulnej kawiarni na 秐iadanie lub kaw w weekend? Dlaczego by

Ekskluzywne lekcje ang i niem w kawiarniach

Ekskluzywne lekcje angielskiego i niemieckiego w warszawskich kawiarniach Jeste wiecznie zaj阾y? Nie odpowiadaj Ci terminy kurs體 w szko砤ch j陑ykowych? Nie masz zamiaru sprowadza lektora do domu? Za to cz阺to wpadasz do przytulnej kawiarni na 秐iadanie lub kaw w weekend? Dlaczego by

Czarnog髍a niemieck motoryzacj stoi cz.1

policja z radarem. S硂wenia. Postanowili秏y omin辨 autostrad i zaoszcz阣zi 15 Euro (mieli秏y za to dobre 秐iadanie) . w Austrii odbili秏y z autostrady na Bad Radkesburg, w S硂wenii kieruj眂 si na Ptuj. Bardzo 砤dna widokowo trasa, ma硑 ruch, 秗ednia pr阣ko舵 znacz眂o jednak spada wi阠 czas przejazdu

Szybkie 秐iadanie w Gda駍ku i d硊縮zy obiad w B...

Co autor mia na my秎i pisz眂, 縠 du縜 cz甓 linii z Berlina do Szczecina jest niezelektryfikowana? M骻砨y chocia to sprawdzi!Sieci elektrycznej nie ma odcinek Granica pa駍twa Szczecin Gumie馽e - Angermunde i ca硑 czas tocz si dyskusje na temat jego zelektryfikowania po stronie Niemieckiej

Re: Niemieckie przedszkolaki

Oliwia chodzi do przedszkola od marca. Cz阺to choruje, bo szybko si zara縜. Chodzi tylko na p蟪 dnia tzn. do 12.30. Musz dawa jej 秐iadanko. W 秗ody 秐iadania s w przedszkolu. Picie do oporu : mleko, herbatka. Ka縟ego dnia maj owoce: winogrona, pokrojone w plasterki jab砶a, banany, mandarynki

Re: Odczep sie Panie Janie od owczarkow niemiecki

Droga Pani Gabrielo: M骿 Riesenschnautzer (te niemiecki, ze Stuttgartu) konsumuje takie na 秐iadanie... By砮m kiedy germanofilem, d硊go tam mieszka砮m i cz阺to odwiedzam, mam mas przyjaci蟪, znam j陑yk i kultur. Niestety, popisy rz眃u czerwono-zielonego, kiedy to przeszli od g硊pich

Re: ieszne przej陑yczenia!!!

Lekcja niemieckiego, kole ma opowiada co robi rano. - Wsta砮m, zjad砮m 秐iadanie... - Tak od razu, a nie my砮 si? - Umy砮m si, zjad砮m 秐iadanie... Nauczycielka chcia砤 jak najwi阠ej s丑wek wyci眊n眂 wi阠 dr笨y: - No to powiedz co sobie umy砮. - Haende (r阠e), Fusse (stopy) - Co

espresso

Ekskluzywne lekcje angielskiego i niemieckiego w warszawskich kawiarniach Jeste wiecznie zaj阾y? Nie odpowiadaj Ci terminy kurs體 w szko砤ch j陑ykowych? Nie masz zamiaru sprowadza lektora do domu? Za to cz阺to wpadasz do przytulnej kawiarni na 秐iadanie lub kaw w weekend? Dlaczego by

espresso espresso

Ekskluzywne lekcje angielskiego i niemieckiego w warszawskich kawiarniach Jeste wiecznie zaj阾y? Nie odpowiadaj Ci terminy kurs體 w szko砤ch j陑ykowych? Nie masz zamiaru sprowadza lektora do domu? Za to cz阺to wpadasz do przytulnej kawiarni na 秐iadanie lub kaw w weekend? Dlaczego by

Re: Kurczy si liczba miejsc pracy w niemieckiej

za to cz甓ci samochodowe za 900 ty秈阠y, a np. Polak wyprodukowa cz甓鎖 za 900 tysi阠y, a kupi do tego stal za 500 tysi阠y i kto wi阠ej wypracowa? 2. Organizacja pracy jest wa縩a i wplywa na wydajno舵 pracy, ale liczy si te np. tzw "uzbrojenie techniczne", kt髍e jest w Niemczech du縪

Re: czy s wczasy w Ligurii autokarem?

, kt髍e podobne imprezy organizuj. Uwaga - bra tylko 秐iadania (i tak kiepskie), kolacja, to cz阺to na podobnych imprezach zimne kluchy z byleczym, a obok hotelu mo縩a zje舵 naprawd pysznie, cho mo縠 ciut dro縠j, ni w innych cz甓ciach W硂ch.

Re: Koszty wyjazdu do Tajlandii

, szukaj眂 noclegu, np. w Khao Lak, warto skorzysta z wyszukiwarek niemieckich, bo biura niemieckie sprzedaj眂e same hotele w Tajlandii, stosuj identyczne zasady, jak przy pobytach w Europie. Bardzo cz阺to zatem, pobyt i 秐iadania dzieci wliczone s w cen rodzic體, a w ka縟ym razie jest spora zni縦a

Re: droga do czarnog髍y przez B&H (cz.2)

, go禼inny, szczery cz硂wiek jak i ca砤 jego rodzina. Czy禼iutkie pokoje przygotowane na noclegi, wida 縠 wielkim wysi砶iem. Byli秏y zaskoczeni ich go禼inno禼i. Przyjechali秏y du勘 grup 9 os. Gospodarze pocz阺towali nas p眂zkami w砤snej roboty , miodem na 秐iadanie i 秎iwowic. Polecam ka縟emu - przed

Re: Chorwacja znacznie dro縮za od Egiptu

Jak kto jedzie z ma硑mi dzie鎚i, to mo縠 poszuka hotelu, kt髖 daje dzieciakom zni縦i 100% Niemieckie biura podr罂y potrafi wynegocjowa co takiego. Tak jest cz阺to w S硂wenii i w Dalmacji. Na Istrii nie przejdzie. Wtedy pobyt ze 秐iadaniem i kolacj wychodzi w cenie apartamentu. A nie jest

Club Belinda

taki spacerek dobrze robi po obfitym 秐iadaniu:) Animacje w hotelu s w j陑yku niemieckim, flamandzkim oraz francuskim. Ale jak si okaza硂 po angielsku te sie mo縩a z wszystkimi dogada. Program animacyjny jest bardzo bogaty, szczeg髄nie dla dzieci. Poza tym to jedzenie jest takie sobie

Re: Bo tacy s W硂si.

) krojona dzie wcze秐iej. Podobno czerstwe zdrowsze. Jajka - zapomnij, w硂skie 秐iadanie i to takie bardzo skromne. Tak mi si uda硂 trafi. Nie wiem, jak dobrze znasz po硊dniowe cz甓ci W硂ch. Kampani, Kalabri, Apuli, Basilikat, czy Sycyli, nie wiem, jakie masz por體nanie. Jedyny plus, 縠 na p蟪nocy

23 sierpnia 2010

https://www.youtube.com/watch?v=7LgWlAUnW9w Tekst linka---Loriot----wo laufen sie denn------ dzisiaj odszed od nas w wieku 87 lat Loriot,mistrz niemieckiego humoru i mo縠 jeszcze to https://www.youtube.com/watch?v=CzFHRdnsH0A&feature=fvst Tekst linka---jajko na 秐iadanie-- i jak

jak zahc阠i tat...

niedzielny ranek, a tu on ma wra縠nie, 縠 sam je 秐iadanie...i ja bym wola砤 rodzinn rozmowe na ten temat (zw砤szcza, 縠 nasze pogl眃y na kilka spraw s odmienne, ale tak, 縠 dyskutowac umiemy i chcia砤bym, 縠 corka si tym dyskusjom przys硊chiwa砤). I co, mam zacz眂 po niemiecku? Ale od przysz砮go roku

Kr髄ewiec pod rosyjsk okupacj?

Wschodnich. Chodzi o Kaliningrad. „Po 秐iadaniu ruszamy na okupowane przez Rosj Prusy Wschodnie. Wzd硊 bursztynowego wybrze縜 do Cranz oraz K鰊igsbergu z jego 700-letni niemieck histori” – w ten spos骲 pismo „Bayernkurier” zach阠a czytelnik體 do wzi阠ia udzia硊 w

Re: Pytanie do wegetarian i wegan.

Zgoda. Ale to nie wynika z wegatarianizmu, a z 縴wieniowych przyzwyczaje i tradycji. Rezygnuj眂 z mi阺a jeste秏y konfrontowani z zupe硁ie innymi sprawami w kuchni i cz阺to jemy lepiej. Ale nie zawsze. Jak pokaza硑 badania w latach 90-tych robione na niemieckich nastolatkach, te od縴wiaj眂e si

Re: gwiazdki gwiazdkom nier體ne

) wi阫szo舵 hoteli 3* jest jak najbardziej OK, cz阺to bywam tu: www.hotelatol.pl/ Maj dobre 秐iadania i przyzwoite ceny, tylko bywa, 縠 trudno sie wyspa, bo niemieccy go禼ie lubi sobie urz眃za nocne libacje i 秔iewy. A Niemc體 jest tam zawsze

Re: Dlaczego godzicie si na bylejako舵?

Zgadzam si. Jedzenie w niemieckich szpitalach jest ok, z g硂du si nie zdechnie, lepsze mo縠 ni kawa砮k par體ki z kromk chleba, ale bez przesady z idealizowaniem. S zazwyczaj po dwie kromki na 秐iadanie i kolacj, do wyboru bia砮 i ciemne pieczywo, z czego bia砮 to takie dmuchane tostowe

Re: Ooooooooops! twoja najwieksza gafa

tylu spojrze. To tylko na spojrzeniach si sko馽zy硂? Ju to pisa砤m na tym forum, ale przypomn. Liceum, lekcja niemieckiego. Pani odpytuje koleg (nie na ocen) z tematu "m骿 dzie". No i si ch硂pak m阠zy, opowiada - wsta砮m, zjad砮m 秐iadanie... - tak od razu? a nie my砮 si

Re: Zwa縴砤m placak swojego dziecka spakowany na

U nas podobnie, IV klasa, plecak ok. 6 kg, c髍ka wa縴 nieca砮 26 kg. W celu zminimalizowania ci昕aru kupili秏y BARDZO LEKKI plecak na k蟪kach, w pi髍niku tylko to, co niezb阣ne, zeszyty wy潮cznie 32-kartkowe w mi阫kiej oprawie. iadanie jest lekkie, ale picie c髍ka niesie w r阠e (termos, butelka

Re: TUI - odradzam

Drogi Dowiarku, zanim oplujesz zapoznaj si z waunkami i zasadami. Napoje prawie zawsze sa p砤tne (poza 秐iadaniami), z wyj眛kiem opcji all inclusive (ale te cz阺to nie wszystkie). Ceny napoj體 ustala hotel, a nie biuro. Za parking te trzeba cz阺to zap砤ci, nawet je秎i jest si go禼iem

Re: all inclusive

je秎i pojedziesz z dobrego niemieckiego biura na Dominikan czy na Cancun do 4* hotelu to b阣ziesz mia潮 jedzonko od rana do bardzo p蠹nej nocy w ilo禼iach niepawdopodobnych - jak ko馽zy si 秐iadanie to otwarte s snackbary i tak do obiadu, po obiadach zn體 snack bary i tak do kolacji a

Re: Dziewczyny z UK pomocy

Je縠li jedziemy samochodem, zawsze prom bukujemy wcze秐iej i z opcj flexi, bo w naszym przypadku do promu czy tunelu mamy do舵 daleko i r罂ne rzeczy mog si zdarzy po drodze. Zazwyczaj wykupujemy nocleg w De (hostele) ze 秐iadaniem, wtedy 砤twiej strawi monotoni niemieckich autostrad. Podr罂

Re: Albania z Biurem Millenium Travel

basen. Obs硊ga mi砤, niestety nie mo縩a porozumie si po niemiecku, jedynie po angielsku i alba駍ku. W pokojach sejf bezp砤tny. W sierpniu powinien by oddany do u縴tku taras widokowy, jak my byli秏y robili wyko馽zeni體k. W pokojach nie mo縩a trzyma jedzenia, jedynie owoce. iadania szwedzki st蟪

Dzie z 縴cia krecika!

wcze秐iej rano, poniewa nie chce traci czasu na spanie. 7:40 Myj si. Staram si my codziennie. To wa縩e aby zachowa higien. 8:00 Jem 秐iadanie. iadanie daje mi si酬 na reszt dnia. Jem d縟縪wnice, kt髍e sobie uzbiera砮m poprzedniego dnia. 8:30 Zaczynam kopa tunel w poszukiwaniu jedzenia

Re: A ja mysla砮m 縠 to hitlerowcy...

, pras itp. Czy mo縠 robili to kosmici. Chyba liczyli, 縠 uda si szabrowanie, biskup wojskowy Gawlina m體i w 1939 na 秐iadania b阣ziemy w Breslau a na obiad w Berlinie. Czy m體i to kosmiota.... Trudno por體nywa wie z miastem, gdzie by硂 kilkaset tysi阠y uchod糲體. GERHARTa HAUPTMANNa musieli

Re: Niemieckie wesele - jestem w szoku

zapraszano na 18-t, wi阠 nikt normalny nie spodziewa si obiadu, czy innej wy縠rki pomi阣zy, tylko liczy si dopiero z kolacj. W takim wypadku nala縜硂by zje舵 du縠 p蠹ne 秐iadanie, mo縠 co jeszcze przed wyj禼iem, by wytrzyma te kilka godzin do kolacji bez wi阫szego problemu, albo zapewni sobie jedzenie

SanFermin-Benalmadena -w砤秐ie wr骳ili秏y

, obs硊ga mi砤.Hotel ma dwie cz甓ci wy縮za (9pieter) i ni縮z, do wy縮zej troche ma砮 i tylko 2 windy czasem by硂 to za ma硂. Animacje...- bez rewelacji i po hiszpa駍ku, w por體naniu do tego co s硑szeli秏y z hotelu obok (Bali) to tu animacje wrecz mierne. Jedzenie...-秐iadania koszmar przez 2 tyg dzien w

Re: Dziecko nie chce chodzi do szko硑

siln jednostk by砤m, wi阠 nikt mnie nie zaczepia. Nie dysponowa砤m si潮, ale ci阾ym j陑ykiem, zatem zaatakowana potrafi砤m odpowiedzie tak, 縠 delikwentowi w pi阾y posz硂. Mo縠 w szkole u syna, ale gdzie po drodze wymuszaj pieni眃ze? czy syn potrzebuje wi阠ej pieni阣zy na II 秐iadanie? To

Re: Club Verano Kumkoy/ Side - opinie 2008

pla勘 ok godzinnki spacerkiem do staro縴tnej cz甓ci miasta - jest 秎icznie. Minusem jest to 縠 ma硂 os骲 m體i po angielsku, niemiecki lub rosyjkie - ok. Ja by砤m zadowolona. 痽cz udanych wakacji.

Znizki rodzinne - odn. - Dwunastolatek jak doros硑

niemieckich portalach, jako Niemcom wci笨 to si op砤ca! S sieci hoteli w Europie (A&O), gdzie dziecko w pokoju z rodzicami nie placi do lat 18, dodam 縠 ze 秐iadaniem - korzystali秏y z niego w tym roku. Poza tym niedawno wr骳i砤m z wakacji w Austrii, gdzie 16 latek mia zni縦i dos硂wnie wsz阣zie, na

Re: pisz sobie prac...

lub sztyfcie. Zjada 秐iadanie, kt髍e typowo sk砤da si z mleka z p砤tkami kukurydzianymi (na wz髍 ameryka駍ki). Jedzie do pracy 秗odkami komunikacji miejskiej lub samochodem, zwykle marki japo駍kiej, niemieckiej lub francuskiej. W pracy robi co秚am. W przerwie na lunch idzie do firmowego bufetu

Re: Portugalia, jak ?

do秝iadczenia w tej kwestii ? > > pozdr > M Pozdrawiam Ci i gratuluj bardzo dobrego wyboru miejsca wczasowego . W Portugalii by砮m r體nie we wrze秐iu ubieglego roku i zwiedzi砮m j w du縠j cz甓ci . By砮m tam dwa tygodnie , z tego tydzie w ramach tzw. fly and drive . tzn. wynaj阾ym

Re: kt髍e biura podr罂y zako馽z 縴wot?

Zbyszek zafascynowa si wyjazdami samochodem pod namiot po Europie. Bo to proste. Tylko wcale nie ma tak du縪 ludzi je縟勘cych pod namiot. Gros ludzi chce mie hotel, klimatyzacj i zapewnione 秐iadania i kolacj a czasem tzw. full-wypas i nie je糳zi w砤snym samochodem. Dla sporej cz甓ci

Re: Sierpei na Maderze - kt髍 cz甓 wyspy wybra

umiarkowane, jak i na ca砮j wyspie poza Funchal. Pok骿 bierz od strony oceanu, bo inaczej b阣ziesz mia widok na pionow ska酬 i ruchliw ulic w dole, gdzie madera駍ka m硂dzie imprezuje codziennie do rana. Naprzeciwko hotelu masz niewielkie centrum handlowe z Pingo Doce, czyli tak ich biedronk. iadania

last minute z Neckermannem

oznacza硂 co najmniej kategori C (w skali od A do E), za z posi砶體 otrzymamy 秐iadania, przy czym panie z biura utrzymywa硑, ze b阣zie to bufet. Cena wylotu wynosi砤 po oko硂 900 marek niemieckich na osob przy wylocie z Polski; takie same za wyloty z lotnisk niemieckich oko硂 100 marek mniej

Re: Cesars Resort w Side-opinie

darmowe wymieniane codzienne j陑yk niemiecki i rosyjski animacje denne jedzenie du縪 i r罂ne, dobre masa stragan體 bardzo blisko po posi砶i wcale nie trzeba tyle sta, mo縠 po jajka sma縪ne na 秐iadanie sto丑wka wewn阾rzna i na tarasie wielka, stolik體 zawsze wi阠ej ni go禼i, cz甓 pal眂a i

Re: Triada - co o nich wiesz????

By砤m z Triad na impezie 7+7 w Turcji i w Hiszpanii. Turcja bardzo ok, ale w Hiszpanii trafi si paskudny hotel na pobycie. Za cen 2.800 mog砤bym si spodziewa czego lepszego, a nie obskurnego pokoju, w kt髍ym smierdzi szaletami, skrzypi niewygodna prycza, na 秐iadanie codziennie jest

Zyskowne transporty Hitlera.

granic Rzeszy z Protektoratem Czech i Moraw. Ludzie id眂y do pracy zacz阬i nam rzuca swoje drugie 秐iadania. Kanapki, jab砶a, co kto mia. To nas uratowa硂 – m體i. Okazuje si, 縠 niemieckie koleje nie tylko bra硑 udzia w masowych deportacjach ludno禼i cywilnej, ale r體nie czerpa硑 z tego

Re: Jak dotrzec z lotniska w Heraklionie do Rethy

,2euro szklanka :) Pokoje - bylem w cz甓ci kt髍a jeszcze nie byla remontowana - wi阠 wizualnie - tak sobie :) ale jak najbardziej do przyjecia. We糲ie sobie szampon i myd硂- bo tego nie by硂 w 砤zienkach.. Lecia砮m z niemieckiego biura - klima w cenie - spotka砮m polak體 z Grecosa - wiem, 縠 za klim

Re: Wczasy we wrzesniu - biuro podr罂y czy na w砤

> Chyba nie zosta砤m do konca dobrze zrozumiana, wi阠 pisz. > Moje rozterki nie tycz si tego, czy jechac na wczasy w formule AI, bo zamierz > am sp阣zi ten planowany urlop w砤snie w formule, gdzie mam 秐iadania, a i kola > cje te by si przyda硑. I tym razem to nie podlega

cz. 1

lubisz? szpinaku ;d 28. Jaka jest twoja ulubiona czekolada? gorzka 29. Jakiej czekolady nie lubisz? ka縟 lubi ^^ 30. Co najcz甓ciej jesz na 秐iadanie? kanapki 31. Jaka jest twoja ulubiona zupa? nie mam takiej ;d 32. Jakiej zupy nie lubisz? ----- 33. Co najcz甓ciej jesz na kolacj? kanapki 34. Co

Re: przez dwa kalifaty i kraj cz甓ciowo niepodleg

jadalni mojego hotelu sta硑 bia砮 r罂e. Niestety nie uda硂 mi si podjecha i obejrze po秝i阠onej Sophie cz甓ci muzeum miejskiego. Dalej po drodze by硂 Chalon sur Saone, bardzo 砤dne, zabytkowe (ale kt髍e miasto nie jest tam zabytkowe?), w powrotnej drodze wst眕i砤m do dziury, kieruj眂 si liczb

Re: Pomoc dla zwierzakom w schronisku

reklamuje kancelaria Prezydenta RP. Wykorzystuje si niewinno舵 i naiwno舵 dzieci szkolnych zasobnych rodzic體 na kupowanie reklamowanych produkt體 pedigree, whiskas. Tymczasem cz甓 ich szkolnych koleg體 i kole縜nek nie sta na drugie 秐iadanie i obiad. Po co tym si zajmowa. To takie wstydliwe i

Kawaaa

Od dw骳h tygodni nie pi砤m, ale chyba sobie jednak pozwol (ostatnio za mocno mnie pobudza砤). Ja dzisiaj p蠹no wsta砤m i jeszcze nie jad砤m 秐iadania, ale ju nie jestem w pi縜mie, bo za dwie godziny przychodzi moja przyjaci蟪ka, a ja tu jeszcze musz par rzeczy poogarnia do tej pory

Re: Cudzoziemiec prawd ci powie

starego zachodniogerma駍kiego (staro-wysoko-niemiecki sopha, soffa i stary j陑yk anglosaski sopp) s硂wa oznaczaj眂ego pi, siorba (g阺ty p硑n). Podstaw diety w tej cz甓ci Europy by砤 wtedy breja, papka z namoczonego chleba, albo rozklejonej kaszy. We wczesnym 秗edniowieczu s硂wo zosta硂 zapo縴czone

Re: Jak bylo w Jungle?

, kt髍e by硂 w pobli縰 tej spalarni, nikt nie ucieka z powodu smrodu - jedli秏y 秐iadanie 9.45- 10.00 w restauracji niemieckiej i w阣liny by硑, mo縠 nie codziennie ale by硑,dwa rodzaje - znaj眂 obyczaje innych narod體 na 秐iadanie rzadko kto jada w阣liny - a co do jedzenia, we wszystkich

Re: "naukofcy" o etnogenezie pochodzeniu

, warto zwr骳i uwag na okre秎enie "uroda", taka a taka, albo "smag砤", czy "秐iada" cera, kiedy takie cechy fenotypu by硑 cz阺tsze, po wojnie 25% Polak體 zmieni硂 miejsce zamieszkania, wysiedlono te wi阫szo舵 przedstawicieli mniejszo禼i niemieckiej do NRD.

Re: Olsztyn jest pi阫ny cz.61

do domu o tej porze i w ubraniu po硂縴 si spa na ziemi:) Wstali秏y oko硂 11 i poszli秏y na miasto (na 秐iadanie byli秏y w Telepizzy;)). Mieli秏y obejrze Panoram Rac砤wick, ale cena nas zniech阠i砤:( Budynek urz阣u miasta wzbudzi w nas ciekawo舵, jaki taki znajomy, w przewodniku

Re: Kto by w Turcji Z Jettouristic w tym roku?

dodatkowa wycieczka. Rezydenci s r罂ni - jedni bardzo pomocni, inni maj wszystko w d...My np.dzisiaj rano nie dostali秏y 秐iadania - rezydentka na moj uwag odpowiedzia砤 tylko, 縠 zamawia砤. I to jej zdaniem jest koniec dyskusji a ja straci砤m 40PLN na tosta i herbat na lotnisku (ceny na

Hotel Zita Beach Zarzis / Djerba okres 2

- sejf p砤tny - le縜k na pla縴 p砤tny - brak opcji prania (mi to zwisa硂 ale rodziny z dzie鎚i mia硑 pod g髍k) Ale NAJGORSZE JEST JEDZENIE!!!!!!!!!!! przez 7 dni pobytu nic sie prawie nie zmienia硂: - 秐iadania: jajko na twardo, jajko sma縪ne, ry z rodzynkami, ichniejszy placek, do舵 t硊sty i

Re: Francja w kolejce cz甓 10.

, jedynie Wnuczka ma fory i 秔i do samego 秐iadania . Zaraz po 6 moja 縪na odbiera telefon od siostry . Z mam 糽e , 縴砤 w nodze zapchana , wracaj . M體i do 縪ny – musisz osobi禼ie operacj przeprowadzi . Jestem jednak zmartwiony , nikomu nie 縴cz b髄u i cierpienia , po drugie ten wypadek mo縠

Re: Podziwiam niepracuj眂e, naprawde bez ironii

M骿 dzie: wstaj mniej wi阠ej o tej samej porze, o kt髍ej m骿 m笨. Jemy razem 秐iadanie. M笨 jedzie do pracy, ja ogarniam dom ( 禼iel swoje 丑縦o, wrzucam naczynia po 秐iadaniu do zmywarki,), ogarniam siebie i jad na gimnastyk.Intensywne 鎤iczenia mniej wi阠ej do 10.00, potem przyje縟縜m do

Re: wr骳ili秏y z St. Vlas

plus 秐iadanie. Minus - jedna osoba z obs硊gi m體i眂a w miar po angielsku na ca硑 motel. Rano przy 秐iadaniu ju nie by硂 ani jednej osoby, z kt髍 mo縩a by硂 si dogada po angl, niem lub rosyjsku. Ale 秐iadanie w ko馽u nam dali:):). W Rumunii jak wjechali秏y do Oradea to chcieli秏y by m眃rzejsi

Po Tunezji na w砤sn r阫 - polecam !!

dworca kolejowego - 16 TD za noc od osoby ze 秐iadaniem (czyli ok. 32 z). Z Tozeur mo縩a wynaj辨 za ok.30 TD od osoby samoch骴 terenowy do Tamerzy, Szerbiki albo pojecha louage za ok. 10 TD w jedn stron. Z Tozeur do Kilibi - autobus (wyrusza o 8 rano) koszt. ok. 3,500 TD. W Kilibi trzeba

Re: czy licealista powinien zna

Gospodarki? Licealista to cz硂wiek doros硑 lub prawie doros硑. Nie chodzi o to, 縠by codziennie robi pras體ki mi阣zy 秐iadaniem a Szekspirem, ale raczej dziwne by by硂 gdyby nigdy tego nie robi i nic go nie interesowa硂. Przecie te nudne teksty i programy "dla doros硑ch" dotycz tez jego spraw

Jura. Komu zale縴 na Jaskini G酬bokiej?

broni swojego Morskiego Oka. Ceny kwater r罂ne, przy d硊縮zym (np. tygodniowym) pobycie nie ma problemu ze znalezieniem pokoju poni縠j 40 Euro dla dw骳h os骲 za dob. Jedynk trafi si poni縠j 25 Euro. Oczywi禼ie 秐iadanie wliczone, a prysznic jest w pokoju. R阠zniki r體nie. Toaleta cz阺to na

Sun Rise Hotel - Lesbos

)-Anaxos (pla縜). Wy縴wienie: 秐iadania w formie bufetu, obfite: m.in. feta, jogurt grecki, mi骴, p砤tki, ser 矿硉y, w阣liny, pomidory i bufet gor眂y: kie砨aski, jajecznica;obiadokolacje tak縠 w formie bufetu, wyb髍 sa砤tek m.in. grecka i tzatziki i kilka da ciep硑ch: jakie mi阺o (kurczak, jagni阠ina

Re: no niestety :(

chemi kupuj tylko niemieck g丑wnie na allegro, wi阠 nie bardzo mam odniesienie do tego co w tej dziedzinie jest w naszych sklepach/marketach. Niestety tak mam prac, 縠 wracam cz阺to ko硂 22 a wtedy nie chce mi si jecha tramwajem do ca硂dobowego marketu (troch si boj w zasadzie po nocy

niezdeprawowanemu o zdeprawowanych czyli (cz. ll)

Przypomn co dzia硂 si w mbinowicach, poniewa nie wszyscy znaj te sprawy. Cz甓 s硑sza砤 jedynie o tym obozie z ust trzecich. Cz阺to informacje by硑 niepe硁e, przesadzone lub nieprawdziwe. Pod koniec lipca 1945 roku otwarto Ob髗 Pracy w mbinowicach, o kt髍ym w czasie spotkania w starostwie

Re: Miejsc體ka na reset.

. www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=panorama%20uwe%20lake%20resort Mam nadziej,縠 nikt tego nie wytni. By砤m tam ostatnio i p蟪 nocy przerycza砤m na balkonie w秗骴 szumu fal. Nikt mi nie przeszkadza. Telefon cz阺to tam traci zasi阦. jeden sklep na ko馽u wioski - wi阠 kupisz sobie alkohol, chusteczki czy co tam zechcesz. iadanie w cenie. W秗骴 go禼i

Re: z rodzin to na zdj阠iu...

stwierdzi砤: To na 秐iadaniu jeste禼ie u nas. (nie by硂 bynajmniej znaku zapytania!). Na co grzecznie jej odpowiedzia砤m, 縠 nie wiem, ale chyba si wprosili秏y ju do moich rodzic體, poza tym 縠 rok temu byli秏y u te禼i體. Te禼iowa si nie obrazi砤, bo wie 縠 jakby zacz瓿a szura to mo縠 nas w og髄e w 秝i阾a

Leser a Morel i zbrodnie na niemieckiej ludno禼i

zaopatrzenie w 縴wno舵. Nowo przybyli musieli odda ca砮 jedzenie jakie przy sobie posiadali. Nie mo縩a by硂 znajomym i krewnym dostarcza 縴wno禼i z zewn眛rz. Podstaw wy縴wienia by jeden litr gor眂ej wody a w niej 1-2 ziemniaki na 秐iadanie i tyle samo na obiad. Ziemniaki by硑 stare, w cz甓ci zgni砮

Re: Wyniki bada cz甓 I.

zauwa縴砤m to reakcja na tyroksyn. 1: b髄 zmniejszy si po zej禼iu do 25 2: ostatnio si wkurzy砤m i robi砤m tak aby jak najmniej mi si tyroksyny wch硂n瓿o :D z tego co bior. Wczesne 秐iadanie, popicie spora ilo禼i wody = nieprzespana noc - my秎a砤m 縠 mi oczy rozsadzi. ( no tak wcze秐iej nie by硂) Gdy

tunezja podr罂 na w砤sn r阫 - Polecam!!!

(bilet 26 TD). Poci眊 klimatyzowany, bez przedzia丑w ale mo縩a prze縴. Ca潮 noc dost阷ny catering (pan z dzwoni眂ym od napoj體 w髗kiem :-) je糳zi wzd硊 wagonu. W Tozeur nocleg bez problem體 - polecam Residence Warda - niedaleko dworca kolejowego - 16 TD za noc od osoby ze 秐iadaniem (czyli ok

Beethoven w Warszawie

, mecenasa znalaz砤 w osobie prezydenta nowej stolicy, Lecha Kaczy駍kiego. Na Festiwal Beethovenowski wyasygnowa prawie 2,5 mln z硂tych czyli 5 razy tyle, ile miasto wydaje na Warszawsk Jesie. Salonk PKP zabra砤 pani Penderecka g丑wnych wykonawc體 na 秐iadanie do Krakowa; niech ci pod Wawelem

Re: Oddzielne hotele dla rodzin z dziecmi -o horr

roku natomiast mieszka砤m w bungalowie. W s眘iednich, niestety ciasno ustawionych bungalowach ulokowa硑 si niemieckie rodziny z ma硑mi dzie鎚i. O 7 rano (!) rodzice wywalali dzieci na dw髍, a sami szykowali si do p骿禼ia na 秐iadanie. Dzieci dar硑 si wi阠 tu pod naszymi oknami przez

Philoxenia Beach - Kreta Rethymnon - info-wr骳i砮m

niemiecku w stopniu wystarczaj眂ym do dogadania si. iadania nieurozmaicone, codziennie ser feta lub ser 矿硉y, szynka mielona, jajko, pomidory, og髍ki, warzywa marynowane, d縠m, jeden rodzaj pieczywa 秝ie縠go, 2 rodzaje "suchark體", mleko, jogurt i p砤tki. Kawa z ekspresu przelewowego, ale w

Re: Hotel Neptuno - Tossa de Mar

bardzo 砤dny ogr骴, pokoje niedu縠, ale czyste, w hotelu bardzo mi砤 obs硊ga, 秐iadania pami阾am, 縠 by硑 bardzo skromne, ale kolacje smaczne. Poza tym w Tossie jest tyle przyjemnych knajpek, 縠 cz阺to nam si zdarza硂, 縠 na kolacj do hotelu nie docierali秏y. Og髄nie hotel bardzo przyjemny i

Re: Conrad International sharm - kto by

najmniejszych zastrze縠 - hotel jest na uboczu - do centrum Sharm -24 km ( taxi ok.10-12 USD) - cisza i spok骿 - miejsce na wypoczynek idealne. Mieszka砮m w nowej cz甓ci -pok骿 ok.30 mkw-widok na morze (pokoje z numerem 3030-3040) Natomiast jako舵 obs硊gi oraz wy縴wienie - TRAGICZNE - jak na hotel

cz.9 - Shighisoara, Szeklerszczyzna

, seledynowa kamienica z oknami w stylu weneckim). Wchodzimy dalej i naszym oczom ukazuj si urocze, w眘kie uliczki z kolorowymi domkami. Uliczki rozkopane (zapewne jakie remonty lub instalacja sieci wodno- kanalizacyjnej) , ale to i tak nie odbiera uroku tej cz甓ci miasta – w p硁-zach rogu

costa calma beach resort fueteventura itaka

profesjonan baz nurkow -niemieck ( znajduje si w hotelu , 秝ietnie wyposazona)-秗ednio za jedno nurkowanie 30euro. Jedzenie praktycznie przez ca硑 dzie -秐iadanie,przek眘ki,obiad , przek眘ki,kolacja, napoje ,lody ,kawa, owoce ,wszystko smaczne ,urozmaicone ,砤dnie podane. Pokoje w hotelu du縠

"Si砤 Tarasa" - cz. II

, 秔iewali... Na przydworcowym placu koczowali tydzie, „z tym, 縠 秐iadania i obiady dawali”. Spanie pod go硑m niebem. Wreszcie za砤dowali wszystkich w towarowe wagony. T硂k. W niekt髍ych, jak w wagonie Czebieniak體, ludzie z krowami. Czarneccy mieli luksus, w ich wagonie nie by硂

Re: Postanowi砤m spr骲owa tej diety :)

cz阺to wzrost wagi. Te wahania wagi z dnia na > dzie, to wi阠 wahania wody. Nie ma maj 縜dnego po潮czenia z faktycznym spala > niem t硊szczu. Tydzie to naprawd troszk za ma硂. To mnie uspokoi砤 Pierwsza :) Wa筷 si codziennie rano przed 秐iadaniem, a por體nuje wag w odst阷ach

Re: Toskania camping Norcenni Girasole Club

Przepraszam, 縠 nie odpowiada酬m ale by砮m w weekend offline. Co do kampingu czysty i zadbany, jak my byli秏y by硂 sporo wolnuych domk體 i atrakcyjnie cenowo (1500z/2 tyg.). Kamping bardzo du縴 i w sezonie s眃z 縠 jest g硂秐o. Co do basen體 to w g髍nej cz甓ci jest spory basen lagunowy z

Re: przedszkole niepubliczne

Na Wi秐iewskiego s 2 grupy (2 i 3latki) po 12-16 os骲 ka縟a. Starsze dzieci s na Go禼i馽u. Wi阫szo舵 dwulatk體 nosi jeszcze pieluszki i nie ma z tym problemu. W czasie ferii i mi阣zy 秝i阾ami dy縰r pe硁i przedszkole na Go禼i馽u i tam trzeba zawozi dzieci. Posi砶i s urozmaicone; na 秐iadanie do

aghia pelaghia

do odpowiedniego autobusu. W po硂wie drogi (po tym jak wyszli Polacy z hotelu Minoas, kt髍zy jechali z nami) rezydent poinformowa, i dla cz甓ci os骲 nie ma miejsca w hotelu Peninsula. Na 6 rodzin - dwie zosta硑 zakwaterowane w Peninsuli, trzy w hotelu Sea Side, jedna za w Eva Mare. Ze

Re: Tajlandia- gdzie na wypoczynek po BKK

korzystamy cz阺to z www.avigo.de. To jest co w stylu naszego travelplanet, tyle 縠 oczywi禼ie z ofert niemieck. O ile si nie myl nale勘 do tej samej grupy kapita硂wej, co np. Meier's Weltreisen, a to jedno z najwi阫szych biur

Re: rodzinne wakacje w cieplych krajach:)

Eden Playa to generalnie hotel rodzinny - brodzik dla dzieci, wysokie krzese砶a w restauracji, menu specjalnie dla dzieci, plac zabaw, w ci眊u dnia program animacyjny (niestety po niemiecku). Co mi si najbardziej podoba硂, to to, 縠 podczas kolacji cz阺to grali "La Bomb" (King Africa) i

Re: Reksio w pi阠iu smakach

pogardzane cz阺to w mowie - nie b眃 秝ini - potrafi tak縠 przyzwyczai si do cz硂wieka , my bez ceregieli podrzynamy im gard砤 i z ka縟ej cz甓ci cia砤 potrafimy przyrz眃zi jad硂 cudo 縠 palce oblizujemy . Inna sprawa jeste秏y w okresie kiedy po jedzenie idziemy nie do lasu, ale do hipermarketu . A tam

Re: Narcia Resort Side

. Odkurzanie mo縠 nie by硂 codzienne ale generalnie w pokojach by硂 czysto. Je秎i chodzi o komunikatywno舵 obs硊gi hotelowej to j陑ykiem powszechnym jest niemiecki ale ja bez trudu dogadywa砤m sie w j. angielskim . My cz阺to chodzili秏y na posi砶i p蠹niej : na 秐iadania ok. 8:30 obiady ok. 13:00 a kolacje ok

Re: Grecja gdzie ? HELP

(!). Basen jest do舵 g酬boki, oko硂 2,20m a schodki oddzielaj cz甓 dla bobas體 tj brodzik. W tej cz甓ci kompleksu wydzielony jest teren do parkowania wynaj阾ych samochod體. Teren otoczony wysokim murem od jezdni:-) Pokoje do舵 przestronne, codziennie sprz眛ane; cz阺ta wymiana r阠znik體 i po禼ieli. W

Zdzis砤wa prawda o S硂necznym Brzegu

dni na 秐iadanie i obiadokolacj za 23 lewa(7 lewa 秐iadanie, 16 lewa obiadokolacja od jednej osoby). TRAGEDIA, TRAGEDIA. Postanowili秏y si 縴wi na mie禼ie. I co si okaza硂. Kilometr od Royal Suna, po tej samej stronie ulicy, przed poczt id眂 w kierunku Hotelu KUBA jest kompleks

Re: Pamietacie ?

秐iadaniem, 禼iga pojedynczych 縪硁ierzy po polach ogniem z karabin體 maszynowych, a potem zostawia ich tam z kilkoma kulami w plecach - opisuje 縪硁ierz o nazwisku Pohl. Jego kolega z celi, Meyer, dopytuje: - Ale to by硂 zawsze przeciwko 縪硁ierzom? Pohl zaprzecza. Przeciw cywilom te. Atakowali秏y

Turcja (Side) z Tui - nie polecam.

szcz甓cie - grupa przylatuj眂a za tydzie mia砤 spotkanie o 9 rano, w 秗odku 秐iadania. Sp蠹nili秏y si 5 minut. Po nast阷nych 10 pojawi砤 si rezydentka i powiedzia砤, 縠 ju jest po spotkaniu, odby硂 si w 15 minut w lobby barze. Wr骳i砤 jednak z nami i w tempie expresowym przedstawi砤 kilka

Re: osobna kategoria turyst體-skarpetkowicze

wynie舵.I ludzie wynosili.I to nie Polacy,bo ich tam akurat by znikomy procent.Inne nacje wynosi硑.Bo 縪na i dzieci jeszcze spa硑,bo chcieli na drugie 秐iadanie kanapk ,a nie hamburgera,bo pora obiadowa,to zjemy na pla縴 - zrobimy piknik.Bo jedziemy na wycieczk ca硂dniow i trzeba co je舵 po

PRZYPADKI DYREKTORA BURAKA - cz. 10 17-08-2001 11:58

postawi ju sobie zacz眛ek kompleksu biurowego)? Po co tyle os骲 obs硊guje t maszyn i w og髄e, co to za maszyna. Czemu jest taki ba砤gan na hali? Dlaczego pracownicy nie maj wody mineralnej? Czemu nie maj przerwy na 秐iadanie (najlepsze jest to 縠 zwykle mieli, ale Burak my秎a 縠 jak Boss

Re: Sharm el Sheikh Imperial

by砤 niez砤 wtopa. Dopiero po dw骳h dniach zaczeli sobie radzi z kolacjami i 秐iadaniami, cz甓 rzeczy nie dzia砤砤 (bankomat, internet-wlan,restauracje tematyczne, lod體ka w pokoju - ale zaraz wymienili na now, sejf, itd.) Przed naszym wyjazdem powoli dochodzili do siebie i wida by硂, 縠

Re: Moje spostrze縠nia Cz 2

drinki. Mo縩a zosta w ma砮j dyskotece pod recepcj. Szczeg蟪ow nie znam bo nie korzysta砮m Jedzenie: 秐iadania i obiady monotonne, ale dobre i jest spory wyb髍. Kolacje s du縪 bardziej urozmaicone - w ka縟ej restauracji troch inne jedzenie, a szczeg髄nie desery - zw砤szcza restauracja