cz甓ci 秝ini mi阺o

Aleksandra Rutkowska

"Je秎i dla premiera... to u mojej siostry!" czyli jak zwyk砤 kie砨asa przetrwa砤 czasy przemian ustrojowych

"Je秎i dla premiera... to u mojej siostry!" czyli jak zwyk砤 kie砨asa przetrwa砤 czasy przemian ustrojowych

Ta kie砨asa, jak ma硂 kt髍a, zas硑n瓿a z wysokiej jako禼i. To dzi阫i najlepszym sk砤dnikom wybi砤 si z cienia kie砨asy krakowskiej i przetrwa砤 pr骲y zahamowania produkcji w czasach powojennych. Jak kie砨asa lisiecka trafi砤 na sto硑 Polak體? Za spraw masarzy z powo砤nia.

Mamy prawo do smaku - rozmowa o polskim slow foodzie

To, co jemy, bezpo秗ednio wp硑wa na nasze zdrowie. W zwi眤ku z tym coraz cz甓ciej podejmujemy 秝iadome decyzje zakupowe. Sprawdzamy pochodzenie wybieranych przez nas produkt體 oraz ich sk砤d. To jeden z efekt體 na slow food. O prawie do smaku i ruchu slow food rozmawiamy z prezesem Slow Food Wielkopolska Markiem G眘iorowskim*.

Kark體ka pieczona, bo... kark體ka z grilla to nie wszystko!

Kark體ka z grilla jest hitem ka縟ych wakacji. To mi阺o lekkie i soczyste - warto spr骲owa go w innej postaci, na przyk砤d pieczonej. Kark體ka pieczona sprawdza si idealnie zar體no w roli g丑wnego bohatera obiadu, jak i wyrafinowanego wn阾rza kanapki.

Ekwador od kuchni

Ekwador od kuchni

pieczonej 秝ini jest bardzo kruche, a sk髍a tak dobrze wypieczona, 縠 smakuje jak chleb wprost z tostera.Hornado podaje si z mote, czyli ugotowan kukurydz, i z tortillas. Te ostatnie podobne s do naszych plack體 ziemniaczanych, z t r罂nic, 縠 ziemniaki miesza si tu z

"Kiedy nad Wis潮 by硂 przepi阫nie. Dzi powoli wracamy do tych czas體." i阾ujemy Rok Wis硑 - ostatniej tak wielkiej, dzikiej rzeki w Europie

"Kiedy nad Wis潮 by硂 przepi阫nie. Dzi powoli wracamy do tych czas體." i阾ujemy Rok Wis硑 - ostatniej tak wielkiej, dzikiej rzeki w Europie

. W tym czasie mieszamy 秏ietank z 矿硉kami, a potem dodajemy powoli do wci笨 ciep砮j, lecz ju nie gor眂ej zupy. 1czymy z odcedzonymi wi秐iami, studzimy i wstawiamy do lod體ki, by zupa porz眃nie si sch硂dzi砤. Potraw przygotowali秏y z mi阺a 秝ini rasy pu砤wskiej i

Najlepszy schabowy? Z ko禼i!

Najlepszy schabowy? Z ko禼i!

tkanka t硊szczowa pozyskana z grzbietu, tylnej cz甓ci tu硂wia i bok體 秝ini - mo縠 by ze sk髍 lub bez niej. Ma kolor bia硑 lub kremowy. Smalec, cho sk砤da si g丑wnie z t硊szczy, przewa縜j w nim wbrew obiegowym opiniom te, kt髍e zawieraj kwasy nienasycone (55 %). T硊szczy szkodliwych, nasyconych ma

Minorka. Co zje舵 na wyspie, kt髍a da砤 秝iatu majonez?

Minorka. Co zje舵 na wyspie, kt髍a da砤 秝iatu majonez?

jako przystawk. Sobrassada to znana na Balearach paprykowa, pikantna, podsuszana kie砨asa. Robi si j z czarnych 秝i, z kt髍ych s硑n wyspy. Produkty z tego gatunku wieprzowiny s specjalnie oznaczone i maj status produkt體 regionalnych. W hodowli czarnych 秝i specjalizuje

Polskie wielkanocne tradycje - nie tylko kulinarne

Polskie wielkanocne tradycje - nie tylko kulinarne

秝i阾a Wielkanocne, a niekiedy tak縠 na niedzielny obiad. 痷r ten charakteryzuje si specyficznym zapachem czosnku i chrzanu. Jego receptura oparta jest na lokalnych produktach – mi阺o powinno pochodzi z 硂patki wieprzowej, najlepiej z rodzimej rasy 秝ini pu砤wskiej. Murzin ze

Lubuskie - winnica Polski

Lubuskie - winnica Polski

tradycji. I tak, jeden z lokalnych specja丑w – schab s硊bicki – ma pochodzenie kresowe. Przyrz眃za si go z mi阺a 秝i rasy polskiej bia砮j zwis硂uchej. Schab jest marynowany w czosnku, majeranku i pieprzu, a nast阷nie w阣zony na zimno w dymie z drewna ze

Trzeba za nie naprawd s硂no zap砤ci - najdro縮ze produkty spo縴wcze i dania 秝iata

Trzeba za nie naprawd s硂no zap砤ci - najdro縮ze produkty spo縴wcze i dania 秝iata

wyj眛kowego aromatu, za kt髍y s tak cenione przez smakoszy. Niekt髍zy okre秎aj go jako aromat zbli縪ny do czosnku, innym przywodzi na my秎 drzewo sanda硂we. Do poszukiwa trufli "zatrudnia si" wi阠 zwierz阾a o czu硑m powonieniu - 秝inie lub psy. Do najcenniejszych odmian nale勘 trufle bia砮

14 najstarszych restauracji na 秝iecie. Ale to nie wiek zrobi na tobie wra縠nie. Najlepsze s ceny

14 najstarszych restauracji na 秝iecie. Ale to nie wiek zrobi na tobie wra縠nie. Najlepsze s ceny

powstania lokal zapewnia swoim go禼iom niezapomniane wra縠nia smakowe. W pi阫nie stylizowanych wn阾rzach mo縠my zajada si przede wszystkim rybami i owocami morza, a tak縠 wyborem da mi阺nych, m.in. ze 秝i rasy Ibérico. Ceny: od ok. 20 euro za przystawki do 30-40 za dania g丑wne. Fot. Pablo

Ciasteczka, postne kasze i go潮bki, czyli przepisy na Bo縠 Narodzenie. Potrawy wigilijne z Europy

Ciasteczka, postne kasze i go潮bki, czyli przepisy na Bo縠 Narodzenie. Potrawy wigilijne z Europy

oni mogli zobaczy przebiegaj眂e po suficie lub 禼ianie z硂te prosi眛ko, kt髍e zapewni im szcz甓cie i powodzenie w nowym roku. Wierzenie to ma swoje 紃骴硂 w czasach przedchrze禼ija駍kich. Z硂ta 秝inia by砤 wtedy symbolem boga S硂馽a, a poganie byli przekonani, 縠 wraz ze

Wszystko co si da, ze 秝ini

Wszystko co si da, ze 秝ini

chudej szynki, schabu z pol阣wic, pol阣wiczek zrobisz znakomit dietetyczn piecze. Warto jednak si阦n辨 w體czas po specjalny r阫aw do pieczenia - tak by mi阺o nie wysch硂 i pozosta硂 soczyste. A boczek - mi阺no t硊szczowa cz甓 wycinana z cz甓ci brzusznej 秝ini, odpowiednio doprawiony, zamieni si w

In vitroterianizm

In vitroterianizm

przyczyni si do rozwi眤ania problem體 g硂du, braku energii, wody a nawet ocieplenia klimatu. "Moim celem jest wyhodowanie solidnej szynki i zaprezentowanie jej 秝iatu w obecno禼i 縴wej i zdrowej 秝ini - donatorki kom髍ek" - deklaruje Post. Mi阺o in vitro mog硂by by nie lada zagwozdk dla

W broku硂wej kniei, czyli felieton na dwa g硂sy

W broku硂wej kniei, czyli felieton na dwa g硂sy

;taki broku to tylko dla 秝i si nadaje.M: Ale powiedz uczciwie – smakowa硑 ci wtedy te broku硑 z ry縠m?T: Nieszczeg髄nie. Kiedy jad砮m je po raz pierwszy, by硑 wetkni阾e na sztorc w form z ry縠m i zapieczone. Wygl眃a硑 idiotycznie. Sam broku nie by z硑, ale ry mia

Tabu zagro縪ne - co mo縩a, a czego nie mo縩a je舵 w Kambod縴? Przewodnik podr罂nika

Tabu zagro縪ne - co mo縩a, a czego nie mo縩a je舵 w Kambod縴? Przewodnik podr罂nika

targu ni zje舵. Czerwone mi阺o jedz od 秝i阾a: podczas wa縩ych ceremonii - 縠by przeb砤ga duchy albo uczci zmar砮go - zabijaj bawo硑 i 秝inie. Czasem jeszcze poluj w lesie: na dzikie kury, myszy, wiewi髍ki, jaszczurki. Nie wybrzydzaj - jedz to, co jest. No, chyba 縠 akurat na to

Od ziarna do butelki

Od ziarna do butelki

olej mechanicznie, w prasie, maszynie przypominaj眂ej maszynk do mi阺a ze 秎imakiem, kt髍y miele ziarna. Na ko馽u maszynki wychodzi makuch, olej za 禼ieka przez perforacj w obudowie. Potem jest poddawany naturalnemu procesowi osiadania, tzn. cz甓ci sta砮 opadaj samoistnie na dno. Wtedy jest

Nie tylko schabowy, czyli wieprzowina w wersji niepowszedniej

Nie tylko schabowy, czyli wieprzowina w wersji niepowszedniej

秝iniobicia furor robi硑 tzw. podsmalone 秝i駍kie uszy i ogony. Gdyby dzi by硑 tak popularne, pewnie chrupa硂 by je si do piwa, zamiast chips體. Na marginesie, 秝i駍kie uszy to tak縠 podstawa wielu da w kuchni wietnamskiej. Kiedy, tak縠 u nas po zabiciu 秝ini jada硂 si 秝i駍ki m罂d縠k podsma縜ny z

Belgia, co tam je舵 opr骳z frytek

Belgia, co tam je舵 opr骳z frytek

’Ardenne. Jest tak charakterystyczna i wa縩a dla tych stron, 縠 jej producenci stworzyli specjalne stowarzyszenie, a szynk obj阾o znakiem „IGP” (Chronione Oznaczenie Geograficzne). Jednym z sekret體 jej wyj眛kowego smaku jest mi阺o秝inie, z kt髍ych pochodzi

Tradycyjna polska kie砨asa i... 5 produkt體, kt髍e w tym tygodniu warto kupi w dyskontach [CZ师 10]

Tradycyjna polska kie砨asa i... 5 produkt體, kt髍e w tym tygodniu warto kupi w dyskontach [CZ师 10]

mi阺a 秝i, hodowanych wy潮cznie na okre秎onym terenie. Cena szynki: 8,99 z za 90 g [Lidl, promocja trwa od 20 do 30 pa糳ziernika] Jak dobrze wykorzysta szynk parme駍k? Fot. Arkadiusz ichocki / Agencja Gazeta Podobnie, jak ser mo縠sz zar體no po硂縴 j na kanapk, jak i doda do makaronu

Wyznawcy bekonu

Wyznawcy bekonu

T硊sty przedmiot po勘dania Bekon to nic innego ni doskonale znany nam wszystkim kawa砮k, t硊stego, wieprzowego mi阺a. Do舵 popularny w kuchni polskiej. T硊stszy i ta駍zy, wycinany jest z cz甓ci brzusznej 秝ini. To w砤秐ie ten wygl眃a charakterystycznie jak bia硂 czerwony przek砤daniec. Chudszy

Niels Stokholm - kap砤n z wid砤mi

Niels Stokholm - kap砤n z wid砤mi

na nasz fach czy miejsce pracy. Wiele os骲 mnie pyta, jak to jest, 縠 hoduj krowy i 秝inie, kt髍e zarzynam, mimo 縠 sam nie jem mi阺a. Nic nie musi by 砤twe. Nic nie jest 砤twe w 縴ciu. Wok蟪 siebie widz tyle os骲 縴j眂ych w ogromnym stresie, kt髍e codziennie nie dorastaj do oczekiwa 秗odowiska

Apulia oliw p硑n眂a

Apulia oliw p硑n眂a

Piero. Odtworzyli tradycyjn metod przygotowywania salami, korzystaj眂 ze wsp蟪czesnych urz眃ze. Dostawcami wieprzowiny s lokalni rolnicy z doliny d´Itria, kt髍zy dbaj, by ich 秝inie od縴wia硑 si jak przed wiekami, gdy by硑 dzikie. Trzoda karmiona jest m.in. 縪酬dziami, korzeniami i 

Jednodniowy przewodnik po Londynie. Gdzie mo縩a zje舵, wypi albo kupi co pysznego

wszystkiego, co w takiej np. 秝ini jadalne. W St. John menu maj egalitarne: zupa na 秝i駍kim uchu jest tak samo istotna jak pieczona perliczka. St. John Bread and Wine to m硂dsza siostra restauracji przy St. John Street. Na Commercial Street atmosfera jest bardziej luzacka. Gdy traficie tam w porze

Wielkanocne tradycje

, w otoczeniu kolorowych pisanek, polan auszpikiem, czyli mi阺n galaret. W ryjku zwierzaka umieszczano jajko na twardo. Farsz do g硂wizny musia by mi阺ny, tradycyjnie sk砤da si z mielonej w眛r骲ki ciel阠ej, s硂niny, ciel阠iny i drobiu - kury, kap硂na lub kaczki. Tak faszerowan g硂w 秝ini

Mi阺ne slow food - przysmaki wyj眛kowo dopieszczone

legend. Od lat receptura kie砨asy lisieckiej pozostaje niezmieniona. Wojew骴ztwo wielkopolskie to prawdziwe zag酬bie mi阺nych specyfik體. To st眃 pochodzi s硑nna W阣zonka krotoszy駍ka, czyli schab z niewielk cz甓ci boczku. Do jej produkcji wykorzystuje si mi阺o ze 秝i niezbyt du縴ch i ma硂

Jak futury禼i prze秎adowali makaron

(Podekscytowan 秝ini), w kt髍ej znajdzie si w硂ski wynalazek - woda kolo駍ka? Tak, tak, niech was nie zmyli nazwa, bo receptur Kölnisch Wasser wymy秎i w XVIII w. Giovanni Maria Farina, po przeprowadzce z W硂ch do Kolonii.   Porcoeccitato (Podekscytowana 秝inia) Obrane, poka糿e salami ustawione

Chi駍ki Nowy Rok - czyli kilka s丑w o tradycjach, potrawach i o tym, jak powsta硑 pierogi

ten obudzi go tu przed uczt. Gryzo mia jednak inne plany. Nie tylko przechytrzy kota, lecz dzi阫i sprytowi uda硂 mu si nawet zaj辨 pierwsze miejsce w zodiaku. Kot nie dotar na czas do pa砤cu, przez co zosta wykluczony. Jego miejsce zaj瓿a 秝inia. Historia mia砤 tak縠 inny skutek: od

S硂馽e, s硂nina

r罂owej po krwistoczerwon, najcz甓ciej s硂dka, a nie ostra (prawdziw katastrof okaza si dzie, w kt髍ym wysz硂 na jaw, 縠 ta w阦ierska papryka w proszku by砤 czym barwiona). Element drugi: narodowa mi硂舵 do mi阺 i ryb, w tym gatunk體 gdzie indziej nieznanych - rzadkiej i wyj眛kowej dobroci 秝ini

Kawa po w硂sku

Neapolu uwa縜j (i po cz甓ci maj racj), 縠 wy潮cznie w ich mie禼ie pija si dobr kaw i zaczynaj narzeka, gdy tylko musz opu禼i rodzinne miasto, a lament staje si tym g硂秐iejszy, im bardziej na p蟪noc musz si uda. Ojciec mojej przyjaci蟪ki, kt髍y je糳zi "za granic" (chodzi o

Polak體 ostra wy縠rka

istnia, bo mi阺o 秝ini uwa縜no za co gorszego, niebezpiecznego, dziwacznego, dla biedak體. Sporo by硂 za to baraniny, kt髍 dzi w wi阫szych ilo禼iach jada si tylko na 眘ku Cieszy駍kim. Tymczasem od XVI wieku w Wielkopolsce hodowano bardzo du縪 owiec ze wzgl阣u na produkty we硁iane i sukno. Mi阺o

Udziec wieprzowy - rozbieramy go na cz甓ci

Wygl眃 Udziec, cho smaczny, s砤bo wychodzi na zdj阠iu. Wszystko przez t硊szcz, dzi阫i kt髍emu mi阺o zachowuje soczysto舵, ale kt髍y nie jest fotogeniczny. Stereotypy m體i眂e, 縠 mi阺o z ud糲a jest suche, bior si g丑wnie z tego, 縠 w wi阫szo禼i sklep體 mo縠my przewa縩ie dosta okrojon z t硊stej

Ob縜rstwo u秝i阠one tradycj

ryjku zwierzaka umieszczano jajko na twardo. Farsz do g硂wizny musia by mi阺ny, tradycyjnie sk砤da si z mielonej w眛r骲ki ciel阠ej, s硂niny, ciel阠iny i drobiu - kury, kap硂na lub kaczki. Tak faszerowan g硂w 秝ini nazywano ozdob sto硊. Polskiej Wielkanocy zawsze towarzyszy硑 s硂dkie wypieki. Do

Co naprawd jad pan Zag硂ba

wszystkich zdrowotnych i kulinarnych zastrze縠niach - by硑 bardzo cenione, ale prawdziwa popularno舵 mi阺a wieprzowego w Polsce to dopiero XIX wiek, czas przemys硂wego tuczu 秝i oraz wielkich armii, kt髍e wprowadza硑 wieprzowin jako tanie mi阺o dla 縪硁ierzy. Mi阺a polskiego sto硊 szlacheckiego to dr骲

Wszystkie smaki kawy

Neapolu uwa縜j (i po cz甓ci maj racj), 縠 wy潮cznie w ich mie禼ie pija si dobr kaw i zaczynaj narzeka, gdy tylko musz opu禼i rodzinne miasto, a lament staje si tym g硂秐iejszy, im bardziej na p蟪noc musz si uda. Ojciec mojej przyjaci蟪ki, kt髍y je糳zi "za granic" (chodzi o

Policzki wieprzowe - jak je przyrz眃zi, by by硑 najlepsze?

Nie w ka縟ym mi阺nym sklepie kupimy policzki wieprzowe, za to coraz cz甓ciej pojawiaj si one w dyskontach, supermarketach i halach targowych. Warto ich poszuka. Policzki to mi甓nie policzkowe 秝ini. S bardzo twarde, chude, lekko poprzerastane b硂nkami. D硊gie gotowanie dzia砤 na ich

Wojciech Modest Amaro: w oczekiwaniu na gwiazdk

dereniowy, 1000 drzewek. Hodujemy perliczki i przepi髍ki, 秝inie, kaczki. Tam dojrzewa mi阺o, kt髍e potem przyrz眃zamy i podajemy w Atelier, tam przechowujemy wszystko co zebrali秏y, ususzyli秏y, zamrozili秏y, tam s nasze przetwory - w ubieg硑m roku zrobili秏y oko硂 p蟪tora tysi眂a s硂ik體. W砤秐ie

Czechy od kuchni

bezmi阺nego by硂 zupe硁ie niemo縧iwe, a jeszcze par dziesi眛k體 lat temu warzywa uprawia硂 si tylko dla 秝i. "A ju spo砮cznie nie do zaakceptowania by硂 zachowanie, 縠by kto wzi背 do ust pietruszk czy pomidora" - dodaj autorzy "Ksenofobicznego przewodnika" po narodzie czeskim. Kiedy

Zapiekanka z mi阺a mielonego

makaron, do du縠go garnka dodajemy p蟪torej szklanki mleka, gar舵 sera 矿硉ego, 2 硑縦i m眐i, oregano,硑縦a mas砤 i gotujemy, a powstanie jednolita masa, do tego dodajemy ok 70% ugotowanego makaronu i gotujemy ok 5 min. Cz甓 makaronu dodajemy do 縜roodpornego naczynia i dodajemy mi阺o mielone i tak a

Og髍ki z mi阺em

do smaku sol i pieprzem. Og髍ki obra, przekroi wzd硊 na po硂wy, 硑縠czk wydr笨y nasiona. W powsta砮 w ten spos骲 rowki na硂縴 wa砮czki z mielonego mi阺a, tak aby nieco wystawa硑 ponad przekr骿. Stopi cz甓 t硊szczu w naczyniu, u硂縴 obok siebie p蟪體ki og髍k體, skropi dno naczynia

Panierowane wafelki z mi阺em

250 g wafli suchych, 0.8 kg mi阺a mielonego, 5 jaj, 1 czerstwa bu砮czka, przyprawy:s髄, pieprz, czosnek, mo縩a te doda swoje ulubione, bu砶a tarta lub gotowa panierka, olej do sma縠nia Bu砮czk namoczy , odcisn辨 i doda do mi阺a, wbi 1 jajo , przyprawy i wyrobi. Cz甓 masy mi阺nej rozsmarowa

Pyzy z mi阺em

mielemy wraz z przesma縪n cebul w maszynce do mi阺a. Przek砤damy do miski, doprawiamy - farsz powinien mie wyrazisty smak. Je秎i wyjdzie zbyt suchy, dodajemy odrobin roso硊 lub wody. Krok 2 Cz甓 ziemniak體 (1/3) myjemy, zalewamy wrz眛kiem i gotujemy w mundurkach. Pozosta砮 obieramy i 禼ieramy na

Zupa "meksyka駍ka" z mielonym mi阺em

. Dodajemy do mi阺a razem z zielon fasolk i gotujemy pod przykryciem przez 10 minut. Przyprawiamy pieprzem kaje駍kim, sol, chilli w proszku, kolendr. Siekamy natk pietruszki, cz甓 wrzucamy do garnka, cz甓 odk砤damy. Posypujemy zup po rozlaniu do miseczek reszt natki. cebula;czosnek;mi阺o;sok

choroba ps體 od dzik體 i 秝i

prosz o informacj na temat choroby kt髍 psy mog zarazi si po zjedzeniu surowego mi阺a dzik體 / 秝i tzn. jakie s objawy, jak mo縩a zapobiega? czy choroba ta wyst阷uje cz阺to?

Re: Ub骿 秝ini

Nawet i oni byliby zadowoleni z jednej osoby jedz眂ej mniej mi阺a ni jednej jedz眂ej mi阺o cz阺to. -- https://www.suwaczki.com/ https://www.suwaczki.com/tickers/6qdd3x6aoyfk4l3f.png

Re: Ub骿 秝ini

Ja dok砤dnie tak samo. Samego aktu zarzynania 秝ini nie widzia砤m, ale potem widzia砤m 秝ini wisz眂 do g髍y nogami i z jej podgardla ciek砤 krew do wiadra. A potem by硂 鎤iartowanie mi阺a, robienie kie砨as, kaszanek i innych rzeczy. Potem cz甓 w阣zono, cz甓 gotowano i co tam jeszcze robiono

co jedz 秝inie ??

bioetanolu , wi阠 to g丑wnie wp硑wa na cen . Mo縠 kto si zajmuje rynkiem towarowym i mo縠 powiedzie , co jedza 秝inie? Je秎i pasza dla 秝i dro縠je , to powinna by ograniczana produkcja mi阺a , czyli w efekcie powinno dro縠. TYmczasem nic takiego si nie dzieje. Albo dopiero zacznie, albo

Re: Ub骿 秝ini

Zadawanie b髄u 縴wej istocie, pozbawianie jej 縴cia, ona czuje, cz阺to czuje strach, b髄, ma uk砤d nerwowy i m髗g, 秝iadomo舵,za mi阺em nie przepadam, zjadam do舵 rzadko i z takim uczuciem jak nastolatek popijaj眂y piwo, 縠 nie powinnam. Ale ja z takich co nie zabij (nie licz眂 komara) 縴wego

Iran: Zatrzymani za "obra縜nie ajatollaha Chome...

Ajatollah Chomeini jada cz阺to mi阺o 秝ini. Amen

Re: "Sztuczne mi阺o" z in vitro- B阣zieci

Jako lewak bardzo bym chcia砤 doczeka 秝iata, w kt髍ym nie b阣zie konieczno禼i zabijania kr體, 秝i, kur i ludzkich embrion體. P髃i co rzeczywisto舵 skrzeczy i cz阺to robimy innym stworzeniom krzywd. Robi j tak samo lewacy jak i prawacy.

Re: Polacy, bro馽ie swoich 秝i i kraju!

Mam rodzin na wsi i cz阺to przywo筷 troch mi阺a.Jest ono znacznie lepsze od tego kupowanego w sklepach.O szynce i w阣linach nie wspomn.W阣liny kupuj sporadycznie po par deko.Jest ona ju nie jadalna,bez smaku i zapachu z ulepszaczami.Po spo縴ciu niekt髍ych mam odruch wymiotny.Co my

Re: Ukrai駍kie embargo na Polskie mi阺o

Porozmawiajmy o faktach. Zanim zacz阬i秏y modernizowa i restrukturyzowa rolnictwo mieli秏y 20 milionow 秝i dzisiaj mamy o po硂we mniej. Wi阫sza cz甓 przemys硊 rolno-spo縴wczego jest w obcych r阫ach. Mamy zdecydowan nadwy縦 importu mi阺a nad eksportem . S ca砮 wojew骴ztwa gdzie rolnictwo

Re: to mi阺o chyba jest kradzione ;)

Im bli縠j tej dolnej granicy, tym kie砨asa gorszej jako禼i, wiadomo. Zawiera r罂ne chrz眘tki i takie tam. I pewnie wi阠ej tam 秝ini, kt髍a jest tania. Dlatego ja wol, gdy mi robi na poczekaniu. Wybieram, co chc i jak. Ciel阠ina u mnie na przemia, czyli taka z mniej cenionych cz甓ci zwierza

co zamiast mi阺?

zabrak硂. ja sama te w sumie niech阾nie na w阣lin patrz, bo jako tak widz te 秝inie co to je ci昕ar體kami wioz do ubojni (akurat niedaleko nas jest, to i widuj dosy cz阺to). na obiad mi阺ko to pr阣zej. no, jeszcze par體ki ci moi jedz, ale takie lepsze im kupuj. czasem chud drobiow szynk. no

Re: czym r罂ni si bekon od boczku?

Tak po prawdzie, w j陑yku polskim s硂wo bekon oznacza w阣zonk z jakiejkolwiek cz甓ci p蟪tuszy wieprzowej, a s硂wo boczek - cz甓 mi阺a z boku 秝ini, niekoniecznie w阣zon.

Re: co jedz 秝inie ??

du縜 cz甓 produkcji zb髗 i cukru jest przeznaczana > na produkcj bioetanolu , wi阠 to g丑wnie wp硑wa na cen . > > Mo縠 kto si zajmuje rynkiem towarowym i mo縠 powiedzie , co jedza > 秝inie? Je秎i pasza dla 秝i dro縠je , to powinna by ograniczana

co i tak nie zmienia faktu 縠 dzienikarka gl眀

mi阺o zawsze jest z trupa, cho mogli jej poda 縴w 秝ini, mog砤by sobie odgry兼 interesuj眂 cz甓

秝inia od ch硂pa-gdzie znale舵 CHPA?!

maj眛ek wydaj na mi阺o, pi阠iu mi阺o縠rnych facet體 i my, dziewczyny (w mniejszo禼i, ale te mi阺olubne) kosztuj mnie nie ma硂... tak sobie pomy秎a砤m o kupnie prosiaka...w cz甓ciach ;-(((( tylko jak si do tego zabra kiedy si mieszka w mie禼ie?! kupujecie? sk眃 ch硂pa bierzecie? no i czy

Re: Boczek i bekon to nie to samo! Panie Redaktor

Bekon w stylu anglosaskim wytwarza si z mi阺a i t硊szczu z pow硂k brzusznych 秝ini. Polski boczek, jest jednak nieco "z boczku" si阦aj眂 dolnej cz甓ci 縠berek.

Wroc砤wscy mi硂秐icy koni id na wojn z rze糿i...

"W ten spos骲 ukr骳imy dzia砤lno舵 rze糿i - dodaje. - Nie chcemy, 縠by w Polsce mo縩a by硂 je舵 kabanosy z konia, ani jego mi阺a w 縜dnej innej postaci." A czym r罂ni si kabanos z konia od kabanosa ze 秝ini na przyk砤d? A jako nie wida wielu walcz眂ych o popraw losu 秝i, kr體 czy kur. A te

Re: Czy mi阺o wam smakuje, pachnie?

Tak, smakuje. Oczywi禼ie tak samo jak w przypadku warzyw i owoc體 nie ka縟e. Najbardziej preferuj wo硂win, najlepiej mielon. Cz阺to podczas robienia sznycla jem troch na surowo (ju po przyprawieniu). Ze wzgl阣體 秝iatopogl眃owych mam problem z wieprzowin. inie to mi砮 i bardzo inteligentne

Zostawcie moje mi阺o !

Tak to ju jest na tym 秝iecie,縠 jedni ludzie jedz mi阺o a inni zjadaj jedzenie mojemu jedzeniu jak mawia klasyk.Wiadomo,"ka縟y ma sw骿 gust" jak powiedzia facet ca硊j眂 秝ini.Tylko dlaczego zawsze mniejszo舵,a do takich nale縴 zaliczy fan體 pieczystego z rze縰chy lub kotlet體 schabowego

Re: pytanie do "bij眂ych" 秝inie

Je縠li 縴wa 秝inia wa縴砤 100 kg to efektywnie mi阺a jest w niej po硂wa. Z tego cz甓 posz砤 do w阣zenia wi阠 na obiady zosta硂 ok 30 kg, czyli na 3 miesi眂e (listopad - stycze) po ok 2,5 kg na tydzie. To nie jest ilo舵, kt髍ej si nie da zje舵 w 3 osoby. Pozdrawiam km ps, przypuszczam, 縠

Ameryka駍kie 秝inie !!!

UWAGA NADCHODZI! Na du縠j ameryka駍kiej farmie, kt髍a dostarcza mi阺a koncernom 縴wno禼iowym, jest od... 100 tysi阠y do 鎤ier miliona 秝i – m體i Agnes van Volkenburgeh, lekarz weterynarii i konsultant Instytutu Ochrony Zwierz眛 w Waszyngtonie. Stoj w

Re: surowe mi阺o wo硂we

tasiemce, motylice i inne takie, bo maj dost阷 do ka硊 dzikich zwierz眛 i r罂nych jajeczek na li禼iach ro秎in oraz do 秎imak體 (st眃 motylica). inie przoduj w zara縜niu w硂秐ic, cz阺to maj te tasiemca. Tu masz spis paso縴t體 u r罂nych zwierz眛

Gdyby ARR skupi砤 cz甓 mi阺a uspokoi砤by rynek

" sprzeda zamro縪ne mi阺o w "秝i駍kim do砶u". Rolnictwo to niestety troche specyficzna bran縜, nie da sie z dnia na dzie wycofa np z produkcji wieprzowiny, nie zabije si 秝in z dnia na dzien, nie da si te "poczeka p蟪 roku" z 縴wymi 秝iniami a ceny wzrosn (bo si przet硊szcz itp, nikt tego nie

Mi阺o to mi阺o, wi阠 na Stawowej sprzedawali ps...

Jest do舵 istotna r罂nica mi阣zy mi阺em psim a np. krowim. Przede wszystkim mi阺o drapie縩ik體 l眃owych jest cz阺to niesmaczne. Po drugie, kt髍e s z racji swojego sposobu od縴wiania, na szczycie 砤馽ucha pokarmowego kumuluje znacznie wi阠ej toksyn ni mi阺o ro秎ino縠rcy w zwi眤ku z czym

Re: ●11.01 Dzie Wegetarian●

wyst阷uj眂e tu s硂wo, "秛kara maddawa", mo縩a t硊maczy na cztery sposoby: delikatny pokarm 秝ini, przysmak 秝ini, delikatn cz甓 cia砤 秝ini, stratowany przez 秝ini. Buddy禼i nie spo縴waj眂y mi阺a twierdz, 縠 體 zwrot odnosi si do pewnego gatunku trufli, nie za mi阺a, gdy s硂wo

Otch砤, czyli moc ini

mog硑 funkcjonowa i ludzie przetrwa bied, wo勘c od gospodarzy w阣liny i bimber ze wsi. W砤秐ie, w takim razie mo縩a by przypisa 秝ini r體nie trunki osza砤miaj眂e, pite obficie po 秝iniobiciu, a cz阺to b阣眂e wymian za mi阺o 秝ini. inia wyst阷uje: 1) w heksagramie 26 na 5 linii, jako

Re: Poszukiwana

z dawnych czas體: 秝inia to jest zwierz ,kt髍e zaczyna so dwoma dziurkami.Mi甓o wok蟪tych dziurek nazywa si NIUCH. Wszystko co 秝inia eyniucha wk砤da do pyska ,kt髍y si sk砤da z z阞體 ,bardzo d硊giego j陑yka i z tego co tam w硂縴. Jak ju w硂縴 to prze硑ka i st眃 nazwa kolejnej cz甓ci

Re: W PRL nie zawsze brakowa硂 mi阺a

Nieprawd jest, 縠 tylko ziemia駍two jad硂 przed wojn mi阺o. inie nie sa drogie w hodowli, a w miastach ( w dzi pozosta砤 po tamtych czasach nazwa Ogrody Sukiennicze)cz阺to hodowano dr骲 (w tym znakomite perliczki) oraz kr髄iki. Owszem, mi阺o jadano g丑wnie w niedziele i 秝i阾a, ale to

Re: Honor 秝ini

Dziwna dyskusja. W ca硂禼i popieram Bambiego. Cz甓 z nas bardzo 砤two usprawiedliwia kumun i 體czesn zale縩o舵 Polski od "radzieckich" buduj眂ych "nowy komunistyczny 秝iat". Niestety, nie pami阾aj o tym, 縠 system sam si wykolei bo by wzi阾y za ksi昕yca. No wi阠 nie ma co broni

Re: W podr罂y

jarkoni napisa: > A tak? A feeeeee :-( No wiesz, moja wiedza o tej potrawie opiera si wy潮cznie na tym w眛ku, a przeczyta砤m w nim, 縠 秝ie縪nka to mi阺o wieprzowe "jak leci", nie wiadomo z jakiej cz甓ci 秝ini. No to zapracowa砤 mi wyobra糿ia :)

pieszczochy i 秝inie

psa pojawi si w prehistorycznych osadach Bliskiego Wschodu gdzie mi阣zy dwunastym a dziesi眛ym tysi眂leciem p.n.e. Po nim bardzo szybko przysz砤 owca domowa i koza, nieco p蠹niej za, oko硂 髎mego tysi眂lecia p.n.e., w niekt髍ych cz甓ciach Azji hodowano ju byd硂 i 秝inie. Nast阷nie

cz甓 2

cz阺to nie maj specjalnych urz眃ze reguluj眂ych np. ruch 秝ini w drodze do uboju. W rezultacie 秝inie s og硊szane po kilka na raz w秗骴 dzikich kwik體. Opr骳z samego stresu zwierz阾a cz阺to musz przej舵 drako駍kie m阫i, zanim pozwoli si im zdechn辨. Cz阺tym b酬dem, zw砤szcza w niewielkich

Re: Nie popierniczy砤 czego Iwono??

nastepny cytat: "Policjanci znale糽i cz甓ci ludzkich cia, znajdowa硑 si one w zamra縜lnikach u縴wanych do przechowywania nie sprzedanego mi阺a. Resztki cia znaleziono r體nie w drewnianych korytach - cia砤 ofiar s硊縴硑 jako karma dla 秝i" tym razem z tekstu podanego przez osobe powy縠j.

Re: boczek i bekon

bekon - peklowana po丑wka tuszy 秝i駍kiej, przygotowana z ch硂dzonego mi阺a m硂dych 秝i typu mi阺nego. Etym. - ang. bacon 'boczek wieprzowy; jw.' boczek - ?mi阺o z boku wieprza, dolna cz甓 p蟪tuszy wieprzowej? Generalnie boczek jest bardziej t硊sty -- "Wszystkim kucharzom wiadomo

Re: Naga PETA - zdj阠ia

dawidb napisa: > tyle zwierz眛 > zabija si dla mi阺a, 縠 fajnie, 縠 futra te si wykorzystuje, w ko馽u nic si > nie zmarnuje :] Jak cz阺to widujesz ludzi nosz眂ych futra ze 秝ini albo krowy? Jak cz阺to jesz mi阺o szynszyli b眃 lis體 hodowlanych? Futer nie robi si z

Re: 20 marca - Mi阣zynarodowy Dzie Bez Mi阺a

W砤秐ie przed kilkunastoma minutami, na kanale Kuchnia.tv, zako馽zy si program pt. "Jamie ratuje brytyjski bekon". Jego cz甓ci by砤 wizyta w rze糿i i demonstracja uboju 秝ini. Szybko, sprawnie i bez jednego kwikni阠ia. Nawet ta z zaproszonych kobiet, kt髍 ta sytuacja najbardziej poruszy砤

Re: Czy 秝inie szkodz 秗odowisku?

. Niewielkie gospodarstwa stosuj cz阺to naturalne metody chowu,sprzyjaj眂e dobremu samopoczuciu zwierz眛,jako禼i mi阺a i czysto禼i 秗odowiska.S te bardziej przyjazne,je秎i chodzi o warunki pracy. NIE KUPUJ MI蔛A Z WIELKOPRZEMYSWYCH HODOWLI! Pozdrowienia :) Marta Jermaczek Zieloni 2004

Cz. 1

, nazywaj眂 si dzie鎚i Boga czy podobnymi Bogu, nie mamy udzia硊 w akcie tworzenia. I mo縠my swoj bosko舵 realizowa tylko paradoksalnie i bardzo tragicznie - poprzez zabijanie. Spor cz甓 dzieci駍twa sp阣zi砮m na wsi i bardzo bole秐ie reagowa砮m na widok zabijania kury czy 秝ini, czy nawet

zupa ze 秝i to by砤 prowokacja debili z prawicy..

"Zacz瓿o si przed Bo縴m Narodzeniem, gdy w Nicei w punktach organizacji charytatywnej Soulidarieta (w nicejskim dialekcie - "Solidarno舵") mo縩a by硂 dosta tylko zup gotowan na wieprzowinie z wk砤dk mi阺n. Jak wiadomo mi阺a tego ze wzgl阣體 religijnych nie jedz ani muzu砿anie, ani 縴dzi

Czemu ma grozi?

Co ci klapki spad硑 na oczy niczym fundamentali禼ie islamskiemu. Codziennie jesz mi阺o ze zwierz眛 (nieraz surowe) i nikt nie protestuje (poza wegetarianami;)). Tutaj maj przeszczepi ci w眛rob 秝ini. ini jesz dostatecznie cz阺to. Raz mo縠sz po縴czy w眛r骲k. -- Andrzej Pa硑s

Od pi眛ku protest weterynarzy. Zabraknie mi阺a?

je秎i chodzi o 秝iadectwa zdr. zw. to lekarze weterynarji wog髄e tych 秝i nie ogl眃aj na oczy przed wypisaniem tego kawa砶a papieru.Gotowe pieni眃ze trzeba im zanie禼 w z阞ach 縠by raczy wypisac 秝istek papieru.Wiem co o tym, sprzedaje kilka ty sztuk w roku i musz zanosic du縠 pieni眃ze za

Re: Ale papiok ma cz甓 racji w kwestii futer

- to > 4)ja jem mi阺o, bo je舵 mi阺o trzeba, bo budowa naszego uk砤du pokarmowego > przypomina najbardziej uk砤d trawienny 秝ini (wszytko縠rnej), r罂ni si za w > stopniu zasadniczym od narz眃體 trawiennych krowy (ro秎ino縠rnej; To akurat jest prawda (s硑nny czterokomorowy 縪潮dek

Podk砤daj nam 秝inie

, kt髍e broni mi阺nych rynk體 UE. W ostatnich miesi眂ach w Polsce obserwuje si spadek warto禼i 縴wca wieprzowego. Rolnicy jeszcze doskonale pami阾aj ceny oscyluj眂e wok蟪 4,50 z za kg, natomiast teraz 秗ednio otrzymuj 3,30 z za kilogram 縴wej 秝ini. Taki spadek jest niew眛pliwie zapowiedzi

Podk砤daj nam 秝inie

, kt髍e broni mi阺nych rynk體 UE. W ostatnich miesi眂ach w Polsce obserwuje si spadek warto禼i 縴wca wieprzowego. Rolnicy jeszcze doskonale pami阾aj ceny oscyluj眂e wok蟪 4,50 z za kg, natomiast teraz 秗ednio otrzymuj 3,30 z za kilogram 縴wej 秝ini. Taki spadek jest niew眛pliwie zapowiedzi

Podk砤daj nam 秝inie

, kt髍e broni mi阺nych rynk體 UE. W ostatnich miesi眂ach w Polsce obserwuje si spadek warto禼i 縴wca wieprzowego. Rolnicy jeszcze doskonale pami阾aj ceny oscyluj眂e wok蟪 4,50 z za kg, natomiast teraz 秗ednio otrzymuj 3,30 z za kilogram 縴wej 秝ini. Taki spadek jest niew眛pliwie zapowiedzi

Re: Obrzydliwy schaboszczak

nie rozumiem, wiadomo, 縠 gdy za du縪 si je舵 b阣zie to te si b阣zie za t硊stym ;) a wiaeprzowina jest t硊stym mi阺em, te kilka cz甓ci chudych, tzn. szynka i pol阣wica s wyj眛kiem, ale przecie 秝inia jest w niemal ca硂禼i do zjedzenia, nie mo縩a ograniczy si do dawania na rynek tylko

Re: Makarony z ogon體k, cebul i papryk- remane

i駍ki ogon to prawdziwy rarytas - delikatne, bia砮 mi阺o otoczone ugotowana do mi阫ko禼i sk髍 i t硊szczem, najlepiej podchodzi z musztarda albo chrzanem. Kiedy nawet pomy秎a硂 mi si, 縠 na konkretne zupy jak kapu秐iak, krupnik czy fasol體ka najlepsze "peryferyjne" cz甓ci ze 秝ini - ogony

Re: Orzechy .. I Nie tylko..

Nie trzeba rezygnowa z wieprzowiny, 縠by cieszy si dobrym zdrowiem i smuk潮 sylwetk. Chude mi阺o wieprzowe z szynki lub schab z mniejsz zawarto禼i t硊szczu jest lepiej trawiony przez organizm, a zawarto舵 wykorzystywanego w wa縩ych procesach bia砶a jest znacznie wy縮za. Chude cz甓ci 秝i s

Re: w陑硑 ch硂nne -lewa cz甓 cia砤

- poronienia, uszkodzenia podu i u os骲 z obni縪n odporno禼i (nowotwory , AIDS). 瑀骴硂 zaka縠nia - surowe mi阺o zaka縪nych zwierz眛 (krowy, 秝inie itp), oraz pokarmy i 秗odowisko ska縪ne ka砮m chorych kot體. Ale przede wszystkim skonsultuj si z drugim lekarzem. POZDR

Re: dobra kark體ka

Widocznie moje kubki smakowe s niezbyt rozwini阾e, bo nie wyczuwam obcego smaku. Mo縠 te pow骴 jest inny. Wybieram kark體k tylko z m硂dej 秝ini (pork do 90 kg). Kark體ka jest wtedy malutka ok.1.20, mi阺o r罂owe i taka jest pyszna. Du縜 kark體ka, szeroka czerwona, jest niesmaczna a jeszcze jak

Re: Mi阺o z Biedronki, ew. Lidla

ziewczyny,rolnik hoduje 秝inie dla siebie i na sprzeda,niestety taka jest prawda.Cz阺to kupuje od rolnika po丑wki i rozbieram(wychodzi taniej).Tylko coraz ci昕ej kupi mi prosiaka od sprawdzonego rolnika.Niestety ostatnio kupi砤m z "przeznaczeniem do sprzeda縴 dla obcych".Czasami je糳zi砤m do

Sk眃 si bierze mi阺o?

? Na 秝iecie na mi阺o zabijanych jest oko硂 24 mld zwierz眛 rocznie. Przeci阾nie cz硂wiek zjada w ci眊u 縴cia blisko 2000 zwierz眛: 秝inie, krowy, kurczaki, indyki, kaczki, g阺i, owce. Wiekszo舵 z tych zwierz眛 hoduje si w specialnych "fabrykach", gdzie s pozbawione 秝ie縠go powietrza, ruchu

Re: B潮gam, nie jedzcie mi阺a (z polskiej produkc

> ny jest ze 100% mi阺a, nie ma w nim MOM, nie ma antybiotyk體 Przeczytaj http://www.polityka.pl/rynek/1541407,3,co-sie-dzieje-z-polskim-miesem.read artyku w Polityce . 100% mi阺a tak. Ale jakiego mi阺a? Nie masz 縜dnej gwarancji, 縠 to mi阺o nie jest od 秝ini chorej na w硂秐ic, 縠 nie

Re: fobie jedzeniowe - macie?

oj mamy:(( - cz甓 rzeczy jadalnych 秏ierdzi sk髍 ze 秝ini, nie wiem dlaczego akurat tak nazwa砤m ten zapach ale 秏ierdzi - mi阺o ma by bez t硊stego, obcinam wszystko wko硂 - kurczak bez sk髍y i kuperka - u mamy nie zjem z br眤owego talerza, jem na bia硑ch, m骿 brat z kolei odwrotnie

Re: Rolniczy protest w Warszawie, bo 秝inie za ta

si mo縧iwo舵 importu po dubbingowych cenach. A w Polsce ju teraz 秝i jest zbyt ma硂, a b阣zie jeszcze gorzej. Za kilka miesi阠y, (mo縠 tygodni?) ceny mi阺a zaczn rosn辨, lecz b阣zie to wzrost bardzo gwa硉owny. Ja Wam to m體i. Nast眕i za砤manie rynku wieprzowiny po stronie poda縴. Polscy

Re: Da Vinci nie jad mi阺a

mo縠my by niedo縴wieni, a nasze nerki b阣 ci昕ko pracowa硑. ZWIERZ蔜A i cz硂wiek maj niemal identyczne proporcje aminokwas體!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I to jest klucz. Zjadaj眂 50 g bia砶a zwierz阠ego (owa filigranowa kobitka) dostarczy si aminokwasy w idealnych proporcjach - czy to b阣zie ze 秝ini, z

Dzik-g硊pie pytanie mam

, ale w domu b阣zie osoba, kt髍a nie wie, gdzie co jest, wi阠 musz co przygotowa, 縠by to mi阺o gdzie po硂縴. Czego mam si spodziewa i co na tego dzika przygotowa? To znaczy, czy to b阣zie samo mi阺o, obrane ze sk髍y, mo縠 podzielone na cz甓ci, a mo縠 ca砤 po丑wka razem ze szczecin? Jak

Re: Kuchnia polska - 秝inia, pyry i kapusta?????

hodowle kontraktowane. To znaczy, 縠 niemieckie firmy dostarczaj materia hodowlany i odbieraj 100 % doros硑ch kr體. P蠹niej ju jako mi阺o cz甓 wraca do Polski po astronomicznych cenach. Podobnie jest z wieloma produktami spo縴wczymi. -- Jedz, pij, lulki pal, Ta馽e, hulanka, swawola

Re: najcz阺tsze k砤mstwa propagandy mi阺o縠rc體

gdyby秏y opu禼ili ziemi. > 4. 縠 dzieci nie moga byc vege je秎i da dziecku wyb髍 zapewniam 縠 mi阺o jest b阣zie. > 5. 縠 zabic swinie to jak urwac g硍ok sa砤cie a czemu to niby 秝inia ma by lepsza od szczura? -- Lukiz gg 8105004

Zamra縜rka

ograniczona - 1 szuflad przeznaczy砤m na owoce i starczy硂 to na miesi眂 czy dwa. Rodzice cz阺to kupuj od znajomego rolnika p蟪 czy ca潮 秝ini, cz甓 mi阺a przetwarzaj i mro勘. I maj na wyci眊ni阠ie r阫i dobre, poporcjowane mi阺o albo jakie w阣liny w砤snej roboty. Ja osobi禼ie staram si zawsze

Minister Gowin i sp蟪dzielcy. By砤 te "pi眛a k...

Sp蟪dzielczo-podobne SM. Zbyt cz阺to sp蟪dzielnie mieszkaniowe maj tyle wsp髄nego z prawdziw sp蟪dzielczo禼i, co par體ki wieprzowe z mi阺em ze 秝ini, syrop owocowy z owocami - sztuczno舵 i ohyda! Z t r罂nic, 縠 producenci tamtych artyku丑w spo縴wczych o sk砤dzie cude駅a informuj na etykiecie

Re: O zwierz阾ach - kolejny raz

statystycznie r體nie cz阺to cz硂wiek jad砨y z talerza, przy u縴ciu widelca i no縜 秝ini, jak 秝inia jad砤by z talerza, przy u縴ciu widelca i no縜 - cz硂wieka. -- "Michnik jest manipulatorem. To jest cz硂wiek z砮j woli, k砤mca, oszust intelektualny." (Z.Herbert)

Re: W stolicy

cz阺to kupuj r眀ank tzw. Zwykle przyje縟縜my po odbi髍 na gotowe. Wiem, wiem, hipokryzja. Ale raz mi si zdarzy硂 pojecha przed. Ch硂p wywl髃 秝ini z chlewika, na oczach swoich dzieci. Reszta 秝i, kt髍a zosta砤 - wy砤 zwyczajnie. Ta prowadzona broni砤 si ze wszystkich si. Straci砮m ochot

Uratuj psy przed smierci...

a w zamian doprowadz do zar縩i阠ia stada kr體 i 秝i, by te psy wy縴wi. C罂, s zwierz阾a r體ne i r體niejsze... To mo縠 od razu zr骲my schroniska samowystarczalne: obok klatek ferma kr體, 秝i, kurczak體, pastwiska itd. Do tego ubojnia i oczywi禼ie ekipa kochaj眂ych pieski wolontariuszy

Wieprzowina pieczona z rabarbarem

nam體i rze糿ikowi na pork fillet - cokolwiek to u nas jest, nie znam si na rozbieraniu 秝ini za dobrze, w ka縟ym razie zawiod砤m si - mi阺o by硂 twardawe :( ) Kawa砮k black puddingu (czyli kaszanki angielskiej) Kilka plastr體 bekonu (streaky - przerastany?) 縦a miodu Kilka kawa砶體 rabarbaru

Re: Dlaczego przestaliscie jesc mieso?

Zobaczy砮m w TVN chyba rok temu zdj阠ia z rze糿i - jak zabita nie do ko馽a 秝inia chce uciec z parownika....... Wzgl阣y zdrowotne te,ale nigdy nie jad砮m za du縪 mi阺a.Jak napisa kto wy縠j - te nie lubi wchodzi do cz甓ci mi阺nej w hipermarkecie. -- imagination is more important than

Re: Zbudujmy schronisko dla zwierz眛

Do "chudyfacio" - druga cz甓 Twojej wypowiedzi jest tak縠 s硊szna! Dlaczego na karm nale縴 przeznaczac tylko myszy, czy 秝inie lub krowy? Przecie w Czechach, czy w Chinach psie mi阺o jest zjadane przez ludzi i nikt z tego nie umiera?

Re: W stolicy

kogucik.2872 napisa: > cz阺to kupuj r眀ank tzw. Zwykle przyje縟縜my po odbi髍 na gotowe. Wiem, wiem, > hipokryzja. Ale raz mi si zdarzy硂 pojecha przed. Ch硂p wywl髃 秝ini z chl > ewika, na oczach swoich dzieci. Reszta 秝i, kt髍a zosta砤 - wy砤 zwyczajnie. T > a

Re: Mi阺o縠rni: Smacznego !

, jak rzadko > czy cz阺to to si zdarza w praktyce. Podobnie gotowanie 縴wych 秝i nie jest niezb阣ne dla pozyskania mi阺a i ja tego nie popieram bez wzgl阣u na to, jak rzadko czy jak cz阺to ma to miejsce w praktyce. Teraz kumasz? > Dla mojej w砤snej edukacji uciesz si, je縠li

Re: Ekolodzy 勘daj zakazu sprzedawania 縴wych ka

>to dlaczego nie sprzedaj w hipermarketach zywych swini ?< a szkoda ,縠 nie sprzedaj 縴wych 秝i i drobiu.Jest jednak problem mi阺o musi zbada lekarz,a to uczyni mo縠 tylko po sekcji zw硂k.Wracaj眂 do ryb kupowanych(縴wych karpi)te cz阺to s zarazone, z robaczyc(robaki w

Serafin: chcemy rozmawia z rz眃em, by zapobiec...

To co obecne si dzieje na rynku wieprzowiny, to katastrofa. W poniedzia砮k umawia砮m si na odbi髍 秝i, go禼iu od skupu powiedzia mi, 縠 przyjedzie pod koniec tygodnia. Cena by砤 uzgodniona na 3,10 z/kg. Natomiast od wczoraj ju spad砤 o 30 gr/kg (i dalej leci w d蟪), cz甓 zak砤d體 mi阺nych

Czy u秝iadamiacie swoje dzieci odno秐ie

s硊勘cy do zabijania i 鎤iartowania. Przy okazji dziecko by si nauczy硂 jakie mi阺o jest z danej cz甓ci zwierz阠ia wi阠 i walor edukacyjny by by. Czy te jeste禼ie hipokrytkami? -- https://www.suwaczek.pl/ https://www.suwaczek.pl/cache/f65fc591e8.png

O mi阺ie i "bachorach"

, kt髍e s zabijane, ich cia砤 krojone na kawa砶i i zamieniane na kotlety i w阣liny? Na 秝iecie na mi阺o zabijanych jest oko硂 24 mld zwierz眛 rocznie. Przeci阾nie cz硂wiek zjada w ci眊u 縴cia blisko 2000 zwierz眛: 秝inie, krowy, kurczaki, indyki, kaczki, g阺i, owce. Wiekszo舵 z tych zwierz眛

Re: Jedzenie mi阺a - konieczno舵, ale czy etyczna

Nigdy nie przepada砤m za mi阺em, ale czasem jad砤m. Od jakiego czasu jednak jad眂 do pracy mijam cie縜r體ki z krowami i 秝iniami. Wiem, gdzie je wioz... Wiecie, te zwierz阾a s takie...nie wiem, jak to nazwa...ufne, bezmy秎ne, nieprzeczuwaj眂e...Tak sobie po prostu jad, jakby to by

Re: Polska kolacja dla brytyjczyka

Pow骴 niemo縩o禼i zakupu kark體ki to bekon :) A raczej fakt 縠 brytyjczycy inaczej kroj 秝inie i po prostu kark體ki nie ma, to mi阺o stanowi cz甓 bekonu. -- ps. Jestem kobiet - to tak dla jasno禼i, bo nick mo縠 by myl眂y ;) (a nawet na pewno jest) :)

Re: Burgery z pulled pork

preferowan na rozwlekan 秝ini jest, je秎i nie ca砤 tusza (co wymagania sprosienia plutonu U.S. Marines, 縠by to wszystko na jednym posiedzeniu obrobi), to 硂patka, a w szczeg髄e jej g髍na cz甓, czyli k潮b bosto駍ki (Boston butt). Ze sk髍 obowi眤kowo, wtedy 縜dnego oleju, czy bro bo縠 margaryny nie

Zestresowane 秝inie w s硊縝ie nauki

ja tego kompletnie nie rozumiem. jak mo縩a ludzi stawia tak wysoko a zwierz阾a tak nisko. co to za argument, 縠 秝inie to mog cierpie, 縠by tylko nie cierpieli ludzie? nie pojmuj dlaczego gdy kto wyzna, 縠 dotyka go to, co naukowcy wyprawiaj ze zwierz阾ami (cz阺to naprawd niepotrzebnie

Pomocy!!! S眘iad rolnik mnie wyko馽zy

przepisy reguluj眂e spraw oddalenia tego typu budynk體 od ulicy i budynk體 mieszkalnych? Poza tym jeszcze jedna sprawa. S眘iad cz甓 z tych 秝i gdzie oddaje a cz甓 zabija i robi z nich w阣liny, kt髍e p蠹niej rozprowadza w秗骴 ludzi. Nie ma na to odpowiednich warunk體, 縜dnej ch硂dni itp

Re: dlaczego katole nazywaj New Age sekt.......

. niejednoznaczno舵 s硂wa "trufla" (sukara-maddawa), kt髍e w dos硂wnym t硊maczeniu mo縩a rozumie jako "przysmak 秝ini" lub "秝i駍ki pokarm". I t w砤秐ie trufl mia spo縴 kiedy sam Budda. Interpretatorzy wersji therawada t硊macz to s硂wo jedna nie jako trufla , lecz po prostu "mi阺o 秝ini" Dlatego te

Re: Przepis na broku硂w bez broku丑w

no c罂, u mnie takie akcje s bardzo cz阺to musz udawa, 縠 jagni jest krow a 秝inia indykiem. a takie ciemne to mi阺o bo marynowane w sosie sojowm. nie zawsze przechodzi, a nawet jak przechodzi to czu podejrzliwo舵 w powietrzu. tak縠 ja doskonale rozumiem problem:) pomys硊 gratuluj

Swinski dylemat

razy wi阠ej za przechowywanie mi阺a, ni agencja p砤ci obecnie. Niespodziewanie przed ARR pojawia si nowa mo縧iwo舵 - upchni阠ie cz甓ci rezerw na rynku krajowym. Od dw骳h tygodni cena skupu 秝i idzie bowiem w g髍 - w poniedzia砮k zak砤dy mi阺ne p砤ci硑 ju od 3,4 do 3,8 z za kg 縴wca. To

Re: co jest tanie i dobre, jak sie kasa konczy???

mi阺o w ubojni. Mi阺o jest przebadane przez weterynarza. Kupuje si ca潮 p蟪tusz (p蟪 秝ini) tj. ok. 30 kilka do 40 kilka kg. Cena za kg to 5 z. Gdy da si 10 z to rze糿ik porcjuje ca潮 p蟪tusz na kawa砶i: schab, szynki, boczek itd. Czyli cena kg mi阺a zawsze jest ok. 5 z. A gdy par體nam np

Re: 痑dnych nie jemy

> "bia砶a zwierz阠e" > > a mieso to wedlug ciebie co jest?? Dziewczyno, ja nie neguj tego, ze 秝inia jest z bia砶a zrobiona. Ja pisz, co jest mi阺em zgodnie z dyrektywami Unii, a co nim nie jest. Tak, jasne, biologicznie mi阺o z bia砶a jest zrobione, podobnie jak sk髍a i wymi

zupa krem jarzynowo - kalafiorowa

Ko舵 por眀a na mniejsze kawa砶i, umy i do gara. W硂szczyzn i ziemniaki (ziemniaki doda w po硂wie gotowania) umy, oczy禼i pokroi na cz甓ci i do gara. Pietruszk i selera da砮m razem z naci. Zala ok. 4-5 litrami wody. Doda s髄, pieprz, ziele, li舵 i moj przypraw lub weget Gdy mi阺o

Czy mogliby禼ie ............

.....zabi cz硂wieka? Dzi na 秝i縪, ale cz阺to i poprzednio, odpowiadam Tak . W furii i tylko za jedn chyba rzecz. Dr阠zenie zwierz眛. Dzi w jakim dzienniku pokazywali 秝inie obdzierane 縴wcem ze sk髍y. Gnojowi si nie chcia硂 jej wcze秐iej porz眃nie zabi. Porycza砤m si jak b骲r i

Re: Jaruzelski to bohater

> popatrz jak wiele p髄 jest teraz nie obsianych > popatrz jak spad硂 pog硂wie byd砤 i 秝i > a zywno禼i jest pod dostatkiem > polskiej 縴wno禼i 痽wno禼i jest pod dostatkiem? Czy, po prostu, cz甓ci ludno禼i na ni nie jest sta. Logika wskazywa砤 by na to drugie. Nie

Re: Car zabra po powstaniu styczniowym, skarb pa

> > > kolter-xl napisa: > > No wiesz nie ma jak to z rana p蟪 秝ini opierdyka :)) > Nie jadam martwych cz甓ci trup體 zwierz眛 brutalnie zamordowanych. ...chcia砤m jeszcze doda, 縠 nie wierz w to, 縠 mi阺o mo縠 posiada jakie warto禼i, np. bia砶o, czy 縠lazo

Re: Menu imprezowe a preferencje go禼i

polskiemu apetytowi na mi阺o wskazuj na jego ch硂pski rodow骴. dza kotleta wzi瓿a si w砤秐ie z tego raptem przed-trzypokoleniowego ch硂pskiego niedoboru. Przed przemys硂wym chowem specjalnych ras 秝i i kurczak體 znakomita wi阫szo舵 narodu by砤 z przymusu przez wi阫sz cz甓 roku wege. I okazuje si

Re:

zaburze metabolizmu traci sporo walor體, tak縠 smakowych. A biedne wiejskie ubojnie cz阺to nie maj specjalnych urz眃ze reguluj眂ych np. ruch 秝i w drodze do uboju, tak by ka縟a by砤 og硊szana pojedynczo i w spokoju. W rezultacie 秝inie s g硊szone po kilka naraz w秗骴 dzikich kwik體. Opr骳z

Policzmy...

r罂nych cz甓ci, o wi阫szej lub mniejszej warto禼i (najwarto禼iowsza szynka i pol阣wica, stosunkowo najmniej warto禼iowa golonka, p硊ca, nerki...), naturalnym jest, 縠 jedne cz甓ci b阣 ta駍ze, inne dro縮ze - o tym decyduje rynek. Je秎i z takiej 秝ini zrobimy w阣liny - b阣 dalsze straty (np. wody

Re: Policzkowanie

paryskim szynki By stosowane tylko starannie dopasowane, smary i pragn-wolne cz甓ci kr阦os硊pa 秝i stek bez ko禼i filet. Ten kawa砮k mi阺a poddawany jest 砤godnej wytrawiania, cz阺to z dodatkiem specjalnego "Hausw黵zungen". Gdy schab przyj瓿a jasny kolor czerwony utwardzania po oko硂 4-6 dni

Re: toksoplazmoza tu przed zap硂dnieniem

Co za bzdury piszesz? Nie wprowadzaj dziewczyny w b潮d. Po pierwsze, zara縠nie odzwierz阠e(od zwierz眛 typu > kot, pies, szczur) w dzisiejszych czasach jest do舵 ma硂 > prawdopodobne, nie zjadamy bowiem ich mi阺a Nie jesz mi阺a kur, 秝i, owiec, byd砤? > Toksoplazmoza dotyczy

Re: TVN pokaza硂 tylko cz甓 tego o czym juz od

dawna pisz na tym szacownym forum. Jednak temat zosta uj阾y bardzo powierzchownie, bez wg酬biania si w istot sprawy. Przecie sama solanka nie utrzyma砤by si w mi阺ie. nale縴 doda r罂nych zwi眤k體 chemicznych i innych dodatk體, aby uzyska po勘dany efekt. A co do Constaru to z tego co

Re: Chinole - enemies of the american way of life

ramach offsetu pod nazw "przemys硂wa hodowla 秝i" (bo Smithfield dogada si z Lokheed Martinem, a LM mia砨y tak odfajkowan cz甓 offsetu), bo goni ich z coraz wi阫szej ilo禼i stan體 w USA, wi阠 wynosz si z produkcj tego g體na do Brazylii, Meksyku i Polski, na szcz甓cie w Polsce jest

Re: Szynka od kt髍ego miesi眂a

Szynka to generalnie wieprzowina. Je秎i dziecko je mi阺o wieprzowe, nie ma po nim niepo勘danych reakcji, to mo縩a, ale... no w砤秐ie ALE! Ale nie tak zwyk潮 szynk ze sklepu. generalnie szynka to nazwa cz甓ci mi甓nia 秝ini m體i眂 brutalnie ;-) A je秎i chodzi o w阣lin to najlepiej zrobi samemu w

Re: Kociamuzyka - kto reflektuje?

odniesieniu do pochodzenia mi阺a. Widzia砤 kogo, kto by砨y zdziwiony tym, 縠 mi阺o jest ze 秝ini? Je縠li mieszkasz w Warszawie, przejd si do Carrefour-a przy Powsta馽體 眘kich i zobacz stoisko mi阺ne, gdzie p蟪tusze wo硂we i wieprzowe krojone s bezpo秗ednio na oczach klient體, aby mieli pewno舵

Re: dzieci na polowaniach

No ja od zaprzyja糿ionego my秎iwego dostawa砤m czasem ba縜nty, czy kuropatwy, a z mi阺a tradycyjnie dzik i zaj眂 przede wszystkim i czasem sarna. Bardzo lubi kie砨as z dzika, tak swojsk ze 秝ini zreszt te, a niestety trzeba j jako pozyska, 秝inia sama na zawo砤nie nie zdechnie;) My秎iwi

Re: Skandal miesny

nie kumuluj si w ca硂禼i (zwierz阾a maj do舵 sprawny system wydalania szkodliwych substancji), a to, co pozostaje, gromadzi si w znacznej cz甓ci w do舵 rzadko jadanych ko禼iach. W efekcie zawarto舵 metali ci昕kich w mi阺ie nie jest wi阫sza ni w ro秎inach. Je秎i do tego dodamy fakt, 縠

Re: Jestem wierz眂y, bez religii

秝inia wszystko縠rny. Cz硂wiek pierwotny by 硂wc i zbieraczem.Jad g丑wnie mi阺o. Cofnijmy si w czasie o kilka tysi阠y lat.Polsk porasta硑 wielkie lasy. Ludzie polowali na dzikie zwierz阾a.Dost阷 do po縴wienia ro秎innego mieli tylko latem,zajadali si wtedy szczawiem

Re: potrawy naszego dzieci駍twa

m骿 najm硂dszy je...sam keczup :P a bu砶a z keczupem to w zasadzie jedyne pieczywo, kt髍e jest w stanie ruszy, innych kanapek nie jada, ewentualnie such bu砶 w dzieci駍twie jad砤m chleb ze 秏ietan i cukrem, chleb z galaret ( takie mi阺o w s硂iku , ze 秝ini). w 1-2 klasie po szkole sz砤m